Pełny przegląd akcesoriów do systemów solarnych

Uzyskaj pełny wgląd. Omówimy wiele akcesoriów do rozwiązań do solarnego pompowania wody.

Zastosowania związane z solarnymi systemami pompowania obejmują szereg różnych akcesoriów, które można dodawać do solarnych stacji pompowania wody. Od przełączników zabezpieczających przed suchobiegiem po systemy zdalnego monitorowania – ten krótki moduł przeprowadzi Cię przez wszystkie akcesoria Grundfos związane z produktami solarnymi. Zaczynajmy! 

Po pierwsze mamy wyłącznik zasilania DC. Wyłącznik DC jest przeznaczony do paneli SŁONECZNYCH, a jego główna funkcja pozwala na odłączenie zasilania, dzięki czemu panele mogą być bezpiecznie obsługiwane podczas serwisowana. Ponadto można zastosować wyłącznik DC na każdym ciągu w tablicy paneli słonecznych, co znacznie ułatwia identyfikację miejsc występowania usterek, ponieważ można odłączyć jeden pojedynczy ciąg, aby sprawdzić okablowanie lub inne potencjalne problemy.

Następny jest ogranicznik przepięć. Urządzenie chroni instalację przed pobliskimi uderzeniami pioruna i burzami – jednak nie chroni przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Ze względu na swoją zdolność do ochrony przed tymi zjawiskami naturalnymi, wydłuża żywotność odnawialnych falowników słonecznych, jednocześnie chroniąc panele słoneczne w instalacji.

Jest również skrzynka kombinacyjna. Rolą skrzynki kombinacyjnej jest połączenie wyjść z kilku łańcuchów słonecznych. Skrzynki kombinacyjne są dostępne w różnych kształtach. Jeden rodzaj to proste rozwiązanie, w którym przewody są podłączone bezpośrednio do ciągów w panelach, podczas gdy drugie jest bardziej zaawansowane i zawiera bezpieczniki, możliwość odłączenia zasilania DC, a także wspomniany ogranicznik przepięć w celu ochrony skrzynki.

Następny jest filtr sinusoidalny. Filtr sinusoidalny jest przeznaczony tylko dla zewnętrznych przetwornic częstotliwości o napięciu 380 V AC lub większym. Jest to kluczowy komponent, ponieważ zapobiega zużywaniu się silnika. 

Dzieje się tak dlatego, że zewnętrzne przetwornice częstotliwości wykorzystują modulację impulsu do tworzenia formy sinusoidalnej, co tworzy skoki napięcia i prądu, powodując przerwanie izolacji silnika. 

Dzięki filtrowi sinusoidalnemu wydłuża się żywotność silnika, system jest poddawany mniejszym naprężeniom i minimalizuje się hałas.

Kolejnym elementem jest przełącznik suchobiegu. Ważne jest, aby pompa była podczas pracy zawsze zanurzona w wodzie. Jeśli tak nie jest, istnieje wysokie ryzyko, że dojdzie do uszkodzenia pompy. Pompa SQFlex ma wbudowany przełącznik suchobiegu, ale w przypadku pompy SP do wykrywania pracy na sucho potrzebny jest dodatkowy komponent. Jeśli możliwa jest sytuacja, w której pompa będzie pracować na sucho, zaleca się zastosowanie przełącznika suchobiegu. 

Za pomocą przełącznika zabezpieczającego przed suchobiegiem w pompie głębinowej system może wykryć, kiedy woda zniknie lub kiedy jej poziom w odwiercie spadnie. W przypadku pompy powierzchniowej zalecamy użycie przełącznika z czujnikiem ultradźwiękowym do wykrywania wody w rurze.

Mamy też osłonę galwaniczną składającą się z anod cynkowych. Pomagają one zapobiegać korozji w wodzie. Ponadto małe anody pomagają chronić przed wysoką zawartością chlorków lub słonawą wodą. W zależności od jakości wody należy od czasu do czasu wymieniać anody cynkowe. 

Jest też tuleja przepływowa. Tuleja przepływowa zapewnia chłodzenie silnika. Taka tuleja jest niezbędna, gdy woda dostaje się do odwiertu nad instalacją pompy, ponieważ piasek i muł są przenoszone wzdłuż wlotu pompy. Bez tulei przepływowej piasek i muł weszłyby do pompy i spowodowałyby jej uszkodzenie. 

Kolejnym elementem są panele sterowania. CU200 – panel sterowania do pomp Grundfos SQFlex – umożliwia dodanie przełącznika pływakowego. Gdy zbiornik jest pełny, przełącznik pływakowy przekazuje sygnał do panelu CU200, aby wyłączyć pompę. 

Inną opcją jest kontroler IO101. Umożliwia on automatyczne przełączanie między panelami słonecznymi a zasilaniem prądem zmiennym w ramach obsługi pompy. Oba kontrolery są specjalnie zaprojektowane do pracy z pompą SQflex, chociaż IO101 będzie również współpracować z pompą CRFlex.

W końcu istnieje też rozwiązanie do zdalnego monitorowania. A ponieważ instalacje solarne są zazwyczaj instalowane w odległych miejscach, nie zawsze można liczyć na to, że ludzie będą w pobliżu, aby ręcznie monitorować i sprawdzać system. Dlatego szczególnie istotne jest stosowanie rozwiązań monitorujących, takich jak Grundfos Remote Management, do monitorowania solarnych systemów pompowania. 

W ten sposób można uzyskać natychmiastowe, namacalne informacje na temat działania, a także krzywe trendów, alarmy i ostrzeżenia. Pozwala reagować na wszelkie potencjalne problemy, a także minimalizować liczbę wizyt serwisowych.     

W ten sposób omówiliśmy gamę akcesoriów solarnych oferowanych przez firmę Grundfos. Dzięki temu masz teraz niezbędne informacje, które będą bardzo przydatne przy wyborze akcesoriów do solarnych systemów pompowania.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 2
Długość kursu
Długość kursu: 18 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany