Rozwiązywanie problemów z pompą obiegową MAGNA3

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z pompą obiegową MAGNA3

Ikona Grundfos Eye w górnej części wyświetlacza wskazuje stan pompy. Jeśli wskaźnik jest zielony, wszystko jest OK i nie ma żadnych ostrzeżeń ani alarmów.

Żółty kolor oznacza, że wystąpiło ostrzeżenie dotyczące pompy, ale można kontynuować pracę, podczas gdy kolor czerwony wskazuje, że wystąpił alarm i pompa nie może pracować. Jeśli w pompie wystąpi usterka czujnika wewnętrznego, można nacisnąć strzałkę w lewo, aby uzyskać więcej informacji.

Możesz odnieść się do broszury,  aby uzyskać więcej informacji. Jeśli wystąpi usterka komunikacyjna obejmująca wiele pomp, możesz również uzyskać więcej informacji na wyświetlaczu pompy lub odwołując się do broszury.

Jeśli pompa jest zablokowana, możesz zobaczyć więcej informacji na wyświetlaczu pompy i w broszurze. Ponownie, jeśli wystąpiła usterka wewnętrzna, sprawdź wyświetlacz pompy, a także sprawdź działanie turbiny i stabilność napięcia zasilania.

Również w tym przypadku można znaleźć  więcej informacji w broszurze.

Na ekranie głównym można przejść  do sekcji „stan”, aby wyświetlić listę poprzednich ostrzeżeń lub alarmów, wybierając dziennik alarmów. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy