Badania i spostrzeżenia

Poznaj możliwości magistrali LIN-BUS w pompach ciepła i kotłach najnowszej generacji

Dane służące racjonalnej, bardziej niezawodnej i wydajniejszej eksploatacji

Dane elektroniczne są dziś niezbędne producentom kotłów i pomp ciepła, by móc zagwarantować optymalną, wieloletnią wydajność współczesnej infrastruktury ciepłowniczej i grzewczej. Zadaniem producentów jest rozwój krytycznej infrastruktury komunikacji danych, umożliwiającej ich przesył między wieloma urządzeniami grzewczymi – od rejestracji istotnych informacji po przekształcenie punktów danych w przydatną wiedzę. Realizacja tego celu rodzi szereg innowacyjnych możliwości.

Zwiększ wartość Twojej instalacji grzewczej

Nasze instalacje obrastają w funkcje elektroniczne, od inteligentnego przesyłu danych między urządzeniami po inteligentną rejestrację, zapis i analizę danych.

Producenci OEM chcąc oferować pompy ciepła i kotły gotowe na trendy przyszłości muszą nadążać za gwałtowną cyfryzacją naszej branży. Jednocześnie instalatorzy oczekują rozwiązań, dzięki którym ich praca nad obsługą techniczną będzie szybsza i wymagała mniejszych nakładów, zaś użytkownicy końcowi urządzeń grzewczych chcą cieszyć się większym komfortem ich eksploatacji, niższymi kosztami zużycia energii, jak również nieskomplikowanym utrzymaniem instalacji.

Kształtowanie infostrady przyszłości przez system LIN-BUS

Jest to protokół komunikacji stosowany w branży motoryzacyjnej. Umożliwia tworzenie szybkich infostrad do wymiany dużej ilości danych między podzespołami. Zwiększa niezawodność transmisji danych łączami o dużej przepustowości, ograniczając koszty takiego rozwiązania.

W porównaniu z tradycyjnymi protokołami komunikacyjnymi, system LIN-BUS ułatwia producentom urządzeń tworzenie rozwiązań pracujących z wieloma punktami danych jednocześnie. Połączenie obejmujące jeden ciąg punktów danych pozwala na elastyczną konfigurację i integrację systemu w produktach-urządzeniach różnego rodzaju, z możliwością przyszłej rozbudowy o kolejne funkcje i większa liczbę punktów danych.

Czego można oczekiwać od protokołu LIN-BUS?

 • Struktura magistrali komunikacji wewnątrz urządzenia
 • Prosty 3-przewodowy interfejs komunikacji danych
 • Sieć wewnętrzna urządzenia LIN może obejmować aż 15 węzłów podrzędnych, zastępując tradycyjne interfejsy z połączeniami punkt-punkt
 • Umożliwia rozbudowę o nowe punkty danych, funkcje i cechy
 • Spełnia wymagania normy VDMA 24226: 2019-04.

Nowy świat innowacyjności

Producenci muszą sprostać współczesnym wymaganiom umożliwiając elastyczną wymianę istotnych informacji między podzespołami urządzeń oraz przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Z tego powodu rozwiązania nowej generacji nie służą wyłącznie do automatycznej optymalizacji wydajności pomp na podstawie danych bieżących. Pompy przyszłości mają wykorzystywać rejestrowane dane do przewidywania możliwych awarii i automatycznie wzywać pomoc techniczną zanim dojdzie do awarii całej instalacji.

Dlaczego można oczekiwać więcej od pomp ciepła i kotłów przyszłości?

 • Umożliwia to bardziej zaawansowany protokół komunikacyjnyelastyczna transmisja danych
 • Wielokrotne sygnały wysyłane do modułu PPM umożliwiają producentom monitorowaniewydajność w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowanysterowanie i optymalizacja posiada funkcje automatycznego przesuwania i adaptacji do ostrych warunków pracy pompy (np. przez regulację stałego i proporcjonalnego ciśnienia)
 • Inteligentne analizy danych pomagają uzyskać znaczący wgląd w tousprawnić diagnostykę i wykrywanie awarii

Diagnostyka i wykrywanie awarii metodą prognostyczną przeznaczone dla zaawansowanej eksploatacji instalacji

Dla producentów kluczowa jest gwarancja jakości i wydajności. W wielu przypadkach można uniknąć poważnych awarii instalacji, jeśli wykrywane są z wystarczającym wyprzedzeniem. Dlatego w przyszłości musimy połączyć wydajną transmisję danych w systemie LIN-BUS z inteligentnymi technologiami analitycznymi, w tym analizy danych w czasie rzeczywistym. Możemy w ścisłej współpracy z producentami wykorzystać dane do opracowania innowacyjnych funkcji, sprzyjających płynniejszej eksploatacji, której towarzyszy niższe zużycie energii oraz niższe koszty obsługi technicznej i konserwacji urządzeń.

Przyszłe możliwości z LIN-BUS

 • Go Balance do prostego i szybkiego równoważenia pompy
 • Zdalna diagnostyka przed wizytą na miejscu pomaga skrócić czas i poprawić obsługę
 • Cyfrowa diagnostyka na miejscu instalacji umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów
 • Inteligentne regulacje rezonansowe za pośrednictwem aplikacji uniknąć częstotliwości rezonansowych
 • Monitorowanie wydajności wymienników ciepła

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warunkach handlowych lub zakupić pompy Grundfos dla producentów OEM.