Artykuł

Jak zmniejszyć emisję dwutlenku węgla za pomocą stref niskotemperaturowych w sieciach ciepłowniczych

Grundfos iGRID umożliwia uwolnienie darmowej energii dla ponad 1,3 miliona europejskich gospodarstw domowych i znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w sieciach ciepłowniczych, ponieważ niska temperatura zasilania umożliwia wykorzystanie większej ilości energii odnawialnej.

Europa ma ambicję wykorzystać sieci ciepłownicze jako trzon transformacji energetycznej, ponieważ ma możliwość magazynowania energii z niestabilnych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatr i słońce, które mogą być następnie wykorzystane do pokrycia rosnącego zapotrzebowania na ciepło i wnieść istotny wkład w europejską ambicją zmniejszenia emisji CO2 o 40% do roku 2030.

Aby zrealizować ambicje i wykorzystać więcej odnawialnych źródeł energii, powszechnie przyjmuje się, że temperatury w sieciach ciepłowniczych muszą być obniżone.

Przyszłe sieci ciepłownicze dostarczane są z inteligentnymi i dostosowanymi do zapotrzebowania rozwiązaniami

Grundfos iGRID umożliwia podział sieci ciepłowniczych na mniejsze strefy niskotemperaturowe o podobnej charakterystyce budynków, co prowadzi do zróżnicowanej konfiguracji opartej na rzeczywistych wymaganiach budowlanych.

 

Ta zmiana oznacza, że już nie tylko budynek o największym zapotrzebowaniu na temperaturę decyduje o tym, jak powinna działać cała sieć.

Aby maksymalnie zmniejszyć straty ciepła w sieci, temperatury są optymalizowane na podstawie danych w czasie rzeczywistym z punktów pomiarowych iGRID, które są umieszczone blisko odbiorników. Dane są wykorzystywane w Strefie Temperaturowej iGRID, która wykorzystuje pętlę podmieszania i Optymalizator Temperatury iGRID do obniżania temperatury zasilania, aby osiągnąć wymagany poziom - nic więcej i nic mniej.

Podczas instalacji Intelignetnego Obejścia iGRID krytyczni odbiorcy będą otrzymywali natychmiast ciepłą wodę, nawet w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie jest niskie i występuje minimalny przepływ wody .

Dzięki obniżeniu temperatury i zwiększeniu ciśnienia tam, gdzie jest to konieczne, straty ciepła zostaną znacznie zmniejszone, przedłużony zostanie czas użytkowania zasobów (pomp i rur) oraz więcej źródeł energii odnawialnej może zostać wykorzystanych.

iGRID zapewnia również automatyczne równoważenie strefy na podstawie danych w czasie rzeczywistym, zamiast ręcznej zmiany wartości zadanych na podstawie teoretycznych modeli hydraulicznych.

 

Zmniejszenie strat ciepła o 25% w rejonie Kopenhagi

Instalacja Grundfos iGRID na kopenhaskim przedmieściu Gentofte wykazuje zmniejszenie strat ciepła o prawie 19% w pierwszym roku i oczekiwane ponad 26% w drugim roku. To prowadzi do zwrotu z inwestycji całego projektu w mniej niż 3 lata.

Ma obszarze ok. 300 dużych domów prowadzi to do rocznej redukcji strat ciepła o ponad 680 MWh, co odpowiada redukcji CO2 o 165 ton (przy średnim wskaźniku CO2 dla UE w 2017 r. (GaBi)).

Nasze dotychczasowe projekty wykazały potencjał zmniejszenia strat ciepła o ok. 20–30%.

Odkryj rozwiązanie iGRID

Dzięki rozwiązaniom iGRID minimalne są straty ciepła. iGRID mogą również wykorzystywać nowe źródła energii poprzez inteligentne metody regulacji temperatur.

Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach

Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.

Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.