Artykuł

Przewodnik po zarządzaniu ściekami komunalnymi w oparciu o dane

Zmiany klimatyczne i urbanizacja powodują, że sieci kanalizacyjne są coraz bardziej obciążone. Populacje skupiają się w obszarach miejskich, skutkiem czego przybywa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw podłączonych do sieci, które często składają się z przestarzałych pomp i rurociągów, nie przeznaczonych do obsługi takiego zagęszczenia. 

Zmieniający się klimat w coraz większym stopniu odbiega od oczekiwanych warunków, na podstawie których projektuje się sieci kanalizacyjne. Pogoda staje się coraz bardziej nieprzewidywalna i ekstremalna, a poziom wód w morzach i rzekach podnosi się, powodując powodzie na lądzie

Te trendy są bardziej widoczne w poszczególnych regionach. Są one jednak obecne wszędzie i z czasem będą się jedynie nasilać, co roku bardziej obciążając sieci kanalizacyjne. 

Aby sieci kanalizacyjne pozostały niezawodne w niepewnej przyszłości, muszą stać się bardziej odporne i zdolne do adaptacji. Niniejszy dokument opisuje trzyczęściową strategię wykorzystania danych do skalowania sieci kanalizacyjnych, aby pozostały niezawodne w długoterminowej perspektywie. Naturalnie przełoży się to na osiągnięcie większej rentowności