Sources

1 -  Jeśli ciśnienie wody jest zbyt niskie, napełnienie zwykłej wanny może zająć 30 minut. Z odpowiednim hydroforem możemy ten czas skrócić nawet trzykrotnie! Przy ciśnieniu 3 bar w kranie napełnimy wannę o pojemności 300 l w 10 minut. Oznacza to, że przepływ wynosi 1800 l/h. Współczynnik Kv (l/h przy 1 bar) dla kranu wynosi 1040 l/h. (1040 l/h = 1800 l/h / sqrt (3 bar/ 1bar)). Jeśli ciśnienie w kranie spadnie do 0,3 bara, przepływ wyniesie 570 l/h, co oznacza, że napełnienie wanny zajmie ponad 30 minut (570 l/h = 1040 l/h * sqrt (0,3 bara/ 1 bar)).

 

Źródło: Wewnętrzne obliczenia Grundfos DBS wykonane przez eksperta ds. podnoszenia ciśnienia

 

2 - Oczekiwanie na ciepłą wodę może spowodować, że 3-osobowe gospodarstwo domowe zmarnuje około 16 000 litrów wody w ciągu roku. To wystarczyłoby do napełnienia 66 wanien

Źródło:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

3 - W ciągu roku od zamontowania rozwiązania do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej z pompą GRUNDFOS COMFORT PM przeciętne gospodarstwo domowe może zaoszczędzić około 16 000 litrów wody.

Źródło:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

4 - Przeciętny człowiek czeka średnio 20 sekund, pięć razy dziennie, aż woda w kranie się nagrzeje. To aż 10 litrów czystej wody spuszczanej do kanalizacji każdego dnia

Źródło: 

NSzacuje się, że liczba osób czekających dziennie na ciepłą wodę w kranie wynosi 5.

https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf 

5 - W przeciętnym 3-osobowym gospodarstwie domowym może to oznaczać nawet 16 000 litrów wody rocznie.

Źródło:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

6 - Właściciel domu może zaoszczędzić do 40% zużycia energii (wykorzystywanej do podnoszenia ciśnienia wody), wybierając najlepsze pompy do podnoszenia ciśnienia wody zamiast tradycyjnych pomp.

Source: Globalny ekspert Grundfos w dziedzinie pomp do podnoszenia ciśnienia wody

7 - Ogrzewanie wody i przestrzeni wewnątrz domu stanowi 77,9%* całkowitego zużycia energii.

Źródło:

EC Europa https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households