FAQ

Pytanie: Czy rozproszone układy pompowe (Grundfos Distributed Pumping) wymagają równoważenia hydraulicznego?

Odpowiedź:

Nie. Ponieważ używamy małych pomp obiegowych do zasilania w wodę lodową jednostek wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna budynku będzie doskonale wyważona przy każdym obciążeniu.

Upraszcza to również fazę projektowania, ponieważ nie jest już konieczne określanie krytycznego punktu ciśnienia / pętli niezbędnego podczas projektowania instalacji HVAC. Dzięki rozproszonemu układowi pompowemu cała instalacja zostaje podzielona, a wielkość każdej pompy dobierana tak, aby zapewniała właściwy przepływ.

Dodatkowe informacje:

Rozproszony układ pompowy (Grundfos Distributed Pumping) zastępuje duże pompy centralne oraz energochłonne równoważenie za pomocą zaworów regulacyjnych dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp umieszczonych na każdym piętrze budynku. Rezultatem są znaczne oszczędności energii i bardziej komfortowe korzystanie z ogrzewanych pomieszczeń.