FAQ

Pytanie: Jak można zabezpieczyć SQ/SQE przed suchobiegiem?

Odpowiedź:

Pompy SQ posiadają wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem, które nie wymaga montazu dodatkowego czujnika poziomu W przypadku braku wody pompa jest wyłączana po przekroczeniu zadanej wartości prądu, aby zapobiec przegrzaniu silnika. Równocześnie oprogramowanie zintegrowane ze sterownikiem CU 300/301 sprawdza poziom poboru mocy. Jeśli pobór mocy jest zbyt niski, pompa jest wyłączana na pięć minut. Po upływie tego czasu następuje próba automatycznego ponownego uruchomienia.

Wartość prądu, przy której ma nastąpić wyłączenie pompy, jest konfigurowana podczas rozruchu SQE przy użyciu pilota R100 lub Grundfos GO. Zalecane wartości nastaw podane są w instrukcji obsługi. Jeśli charakterystyka pracy zmieni się, nowa wartość wyłączania będzie musiała zostać obliczona przy pomocy narzędzia PC tool SQE.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.