FAQ

Pytanie: Jak ustawić zabezpieczenie silnika dla pompy głębinowej?

Odpowiedź:

Ustawianie zabezpieczenia silnika dla pompy głębinowej

Zabezpieczenie nadprądowe bedące elementem ochronny silnika musi zadziałać przy rozruchu zimnym w czasie krótszym niż 10 sekund przy wystąpieniu pięciokrotności maksymalnego prądu silnika podanego na tabliczce znamionowej.

W celu możliwie najlepszego zabezpieczenia silnika pompy głębinowej wyłącznik ochronny silnika należy ustawić zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Ustaw wartość prądu wyłaczenia na maksymalny prąd silnika.

2. Pozwól pompie pracować przez pół godziny.

3. Zmnijeszaj stopniowo wartość wyzwalacza wyłacznika nadprądowego aż do osiągnięcia punktu zadziałania.

4. Następnie nastaw wyzwalacz na wartość o 5% większą od punktu zadziałania.

Zachowaj ostrożność

Jeżeli ustawienia chcrakterystyki zadziałania wyłacznika nie bedą spełniać powyższych wytycznych, gwarancja nie obejmuje powstałych szkód. Maksymalna wartość nastawy wyłacznika nadprądowego nie może przekraczać maksymalnego prądu silnika podanego na tabliczce znamionowej. W przypadku silników uzwojonych dla rozruchu gwiazda-trójkąt, podczas nastawiania wyłącznika ochronnego silnika należy postępować tak, aby nie przekroczyć nastaw maksymanej wartości nastaw zgodnie z poniższym:

Ustawienie wyłacznika ochronnego = wytłoczony na tabliczce maks. prąd x 0,58.

Maksymalny dopuszczalny czas rozruchu dla gwiazda-trójkąt lub łączników silnikowych z autotransformatorami wynosi 2 sekundy.

Grundfos oferuje urządzenia do zabezpieczenia silnika, takie jak moduł MP204. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Grundfos Product Center.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.