FAQ

Pytanie: Jak działa tryb redukcji nocnej?

Odpowiedź:

Funkcja redukcji nocnej jest aktywowana (jeżeli jest skonfigurowana) na podstawie temperatury zasilania źródła ciepła.

Jeżeli temperatura zasilania obniży się o więcej niż 10-15 ° C przez ponad dwie godziny, a spadek temperatury wyniesie co najmniej 0,1 ° C na minutę.

Pompa powraca do trybu normalnego natychmiast po ponownym wzroście temperatury zasilania o 10 ° C.

Funkcja redukcji nocnej działa tylko wtedy, gdy pompa jest zamontowana na rurze zasilającej źródła ciepła.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.