FAQ

Pytanie: Zadziałały wyłączniki ochronne silnika lub bezpieczniki. Co może być przyczyną?

Odpowiedź:

Wyłączniki automatyczne i bezpieczniki mogą zadziałać z wielu powodów: zbyt niskie napięcie, nieprawidłowo dobrany wyłącznik ochronny lub bezpieczniki, zbyt niskie nastawy wyłącznika ochronnego silnika, asymetria zasilania trójfazowego, zwarcie na silniku, nieprawidłowe okablowanie lub wadliwe połączenia elektryczne, zużyta lub zablokowana pompa, uszkodzony kondensator, wyłącznik ochronny silnika wystawiony na działanie wyższej temperatury otoczenia niż silnik.

Jednakże pompa może być również niedopasowana do danego zastosowania i pracować powyżej nominalnego natężenia przepływu. W takim przypadku należy częściowo zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej, aby zdławić natężenie przepływu, dopóki prąd silnika nie powróci do dopuszczalnych wartości.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.