FAQ

Pytanie: Jaki wpływ ma gęstość i lepkość medium na wydajność pompy?

Odpowiedź:

Jeśli nie podano inaczej, w dokumentacji firmy Grundfos podane są krzywe dla gęstości i lepkości wody o temperaturze 20 ° C (ciężar właściwy = 1 i lepkość = 1). Jeśli gęstość i lepkość tłoczonej cieczy różni się od gęstości i lepkości wody o temperaturze 20 ° C, może być konieczne dopasowanie wydajności pompy (ciężar właściwy = 1 i lepkość = 1).

Aby przeprowadzić obliczenia dla danego medium, można skorzystać z naszego programu doborowego.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.