FAQ

Pytanie: Czym jest rozproszony układ pompowy (Grundfos Distributed Pumping)?

Odpowiedź:

GDP to nowa rewolucyjna oferta skierowana dla układów wody lodowej w zastosowaniach HVAC bez potrzeby stosowania zaworów regulujących ciśnienie.

Dzięki GDP zyskasz:

  • Do 50% oszczędności zużytej energii poprzez zastosowanie najbardziej energooszczędnych pomp na świecie.
  • Bazujące na przepływie rozwiązanie pompowe, które zapewnia taki przepływ, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło lub chłód
  • Wyeliminowanie zbędnych zaworów regulacyjnych z instalacji eliminuje konieczność kosztownego równoważenia.

Dodatkowe informacje:

Rozproszony układ pompowy (Grundfos Distributed Pumping) zastępuje duże pompy centralne oraz energochłonne równoważenie za pomocą zaworów regulacyjnych dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp umieszczonych na każdym piętrze budynku. Rezultatem są znaczne oszczędności energii i bardziej komfortowe korzystanie z ogrzewanych pomieszczeń.