FAQ

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy pompą ściekową a pompą odwadniającą?

Odpowiedź:

Pompa odwadniająca jest przeznaczona głównie do pompowania wód powierzchniowych i przecieków oraz do pompowania wody gruntowej. Pompy ściekowe zaś są głównie stosowane do odprowadzania ścieków. Dotyczy to np.odpompowywania ścieków ze zbiorników i przepompowni.

Te dwa typy pomp różnią się przede wszystkim swobodnym przelotem, tzn. Maksymalną dopuszczalną wielkością cząstek stałych zawartych w ściekach. Pompy do ścieków mają większy wolny przepływ niż pompy do odwodnień.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.