FAQ

Pytanie: Jaki jest minimalny poziom wymagany do prawidłowego działania pompy wody brudnej lub wody deszczowej?

Odpowiedź:

Pompy EF i SE są wyposażone w silniki chłodzone otaczającym je medium. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie silników, pompy EF i SE muszą zawsze być całkowicie zanurzone w tłoczonej cieczy. W zastosowaniach, w których warunek ten jest niemożliwy do spełnienia przyjmuje się, że poziom napełnienia nie może spaść poniżej połowy wysokości pompy.

Z drugiej zaś strony, pompy KP i AP posiadają silniki, które są chłodzone od wewnątrz przez pompowane medium przepływające przez pompę. Z tego powodu podczas pracy pompy nie musi ona być zanurzona w tłoczonej cieczy. Pozwala to na dokładne wypompowanie cieczy do poziomu 3 cm.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.