FAQ

Pytanie: Dlaczego system grzewczy nie osiąga wymaganej temperatury?

Odpowiedź:

Możliwe przyczyny zakłócenia

Automatyczna redukcja nocna jest aktywna

Zmieniły się warunki hydrauliczne. Pompa musi się do tego dostosować.

Gdy aktywna jest funkcja redukcji nocnej

Włączyć tryb redukcji nocnej za pomocą przycisku 4 (w przypadku pompy MAGNA - za pomocą przycisku 3).

Pompa jest w trybie „AutoAdapt”

Możliwa przyczyna zakłócenia: Funkcja „AutoAdapt” nie może prawidłowo dopasować się do instalacji grzewczej.

Rozwiązanie

Wyłączyć pompę na 5 minut zdejmując z niej zasilanie (nie włącznika pompy), a następnie załączyć ją ponownie.

Użyj przycisku 5, aby przełączać się między możliwymi charakterystykami, aż aktywowana zostanie funkcja „AutoAdapt”. Dostosowanie automatyczne do charakterystyki instalacji może zająć do kilku godzin (w przypadku pompy MAGNA należy użyć przycisku 3).

Jeżeli ingerencja nie przyniesie pożądanych rezultatów, to pompę można skonfigurować na inne charakterystyki.

Rozwiązanie

Użyj przycisku 5 do przełączania pomiędzy czterema możliwymi charakterystykami ciśnienia proporcjonalnego i stałego i testuj każde ustawienie przez około dwie godziny. (w przypadku pompy MAGNA należy użyć przycisku 3; w przypadku braku wzrostu dotarczanego ciepła należy skontaktować się z technikiem specjalistą).

Jeśli nie zostanie odnotowany wzrost dostarczanego ciepła:

Użyj przycisku 3, aby przełączyć się na tryb Constant Speed II i przetestować to ustawienie przez około 2 godziny. Jeżeli ilość dostarczanego ciepła nie wzrośnie, należy przejść do Constant Speed Level III.

W przypadku braku wzrostu dostarczanego ciepła należy wezwać specjalistę.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.