FAQ

Pytanie: Dlaczego pompa obiegowa nie pracuje (brak wartości na panelu sterowania) i co można z tym zrobić?

Odpowiedź:

Możliwe przyczyny zakłócenia

Brak napięcia

Uszkodzona pompa

Rozwiązanie

Zadziałał wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik zabezpieczający pompę. Ponownie załączyć bezpiecznik.

Jeśli w linii zasilania pompy zamontowano wyłącznik różnicowoprądowy, sprawdzić nalezy czy nie został wyzwolony. Załączyć wyłacznik róznicowo - prądowy.

Jeśli te działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, należy wezwać specjalistę.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.