Artikel: Ansluta datacenter och fjärrvärmenät

Från spillvärme till användbar värme: återanvändning av värme från alla europeiska datacenter kan spara mer än 10 miljoner ton koldioxid varje år.

Vad får man i artikeln?

Du får se alla utmaningar och fördelar med att uppgradera spillvärme från datacenter till användbar värme som distribueras i fjärrvärmenät, genom en grundlig undersökning av sektorkoppling, det politiska landskapet, tekniska och kommersiella överväganden och en detaljerad presentation av användningsfall.

Ladda ner dokumentet med information om hur man kopplar samman datacenter och fjärrvärmenätverk.

Fyll i formuläret nedan och bekräfta ditt samtycke för att ta emot personlig information från Grundfos.