SCALA1 dubbelpumpskonfiguration

Ta reda på hur du kan dra nytta av SCALA1:s dubbelpumpskapacitet och upptäck hur du slutför installationen med GO Remote.

Grundfos SCALA1 erbjuder dubbelpumpskonfiguration där två pumpar är anslutna.

Detta är särskilt användbart i följande två situationer:

För det första kan du ha en reservpump redo för att undvika driftstopp om ett problem skulle uppstå med primärpumpen.

Detta är också standardinställningen och kallas drift-/standbyläge.

Eller kanske du bara behöver mer flöde än vad en pump kan ge.

Här kan extrapumpen hjälpa primärpumpen att möta behovet.

Detta läge kallas driftreserv.

I båda fallen kommer det att med regelbundna intervaller växla vilken som är primärpump och vilken som är sekundärpump.

Detta säkerställer att båda pumparna används lika och att de alltid är redo att köras när det behövs.

Så här skapar du en dubbelpumpskonfiguration det första du måste göra är att skaffa två SCALA1-pumpar av samma storlek.

Därefter behöver du en SCALA1 tillbehörssats för dubbelpump som består av en gemensam bottenplatta två grenrör och en kommunikationskabel för att ansluta de två pumparna.

Du kan ta reda på hur du monterar en dubbelpumpskonfiguration i SCALA1 Twin snabbguide.

För att slutföra installationen laddar du ned GRUNDFOS GO-appen från App Store eller Google Play.

I GO-appen kan du ändra driftläget mellan standarddrift/standby och drift/reserv.

Du kan också välja växlingstyp.

Du kan välja växling baserat på driftstid eller antalet starter.

Om du väljer standardinställningen växling på driftstid kan du ställa in tiden mellan växlingarna.

Om vi ställer in detta på 3 kommer pumparna att växla efter tre timmars ackumulerad driftstid.

Om du däremot väljer växling på antalet starter kan du välja antalet starter.

Om vi ställer in detta på 5, kommer pumparna att växla var femte start.

En annan fördel med GO-appen är att den ger dig möjlighet att övervaka pumpens prestanda närmare i realtid.

Detta avslutar vår modul om konfiguration av SCALA1 dubbelpumpen.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande