Förstå larminställningarna för SCALA1-tryckstegringspumpen

En närmare titt på de tre larmikonerna på driftspanelen och pumpens larminställningar.

Grundfos SCALA1 är en allt-i-ett tryckstegringspump.

I den här modulen ska vi titta närmare på de tre nedre LED-larmen på driftspanelen.

Dessa larm indikerar om det är torrkörning eller vattenbrist, om den maximala driftstiden har överskridits, eller om det är en läcka i systemet.

Det är värt att nämna att dessa larm inte nödvändigtvis betyder att det finns skador på pumpen. Det är helt enkelt en indikation från pumpen, som varnar användaren om att det kan vara ett problem i systemet som bör åtgärdas.

Till exempel om torrkörningslarmet blinkar, betyder det inte nödvändigtvis att pumpen inte kan leverera vatten.

Det kan betyda att den inte får vatten. Låt oss titta närmare på de tre larmen i fråga.

SCALA1 erbjuder inbyggt torrkörningsskydd som automatiskt stoppar pumpen vid torrkörning.

Funktionen fungerar dock annorlunda under den första fyllningen av produkten än den gör under driftsfasen.

Om SCALA1 inte upptäcker något tryck och flöde inom fem minuter efter att den anslutits till en strömförsörjning, kommer larmet att aktiveras.

Men under normal drift, kommer detta larm endast att vara aktiverat i 40 sekunder efter att pumpen upptäckt att det saknas tryck och flöde.

Sedan har vi funktionen maximal körtid. Detta kan du ställa in under pumpinställning i GO Remote, eller så kan du aktivera det i ett senare skede.

Om du anger den maximala körtiden till 30 minuter, kommer pumpen att stanna efter 30 minuters kontinuerlig drift och larmet för maximal körtid kommer att visas på manöverpanelen.

Dessutom stoppar detta larm pumpen från att köra i händelse av en större läcka i systemet. Läckor kan till exempel orsakas av rörläckage.

Slutligen det finns läckagedetektor.

Om det finns en liten läcka i systemet, kommer SCALA1 att fortsätta starta och stoppa driften regelbundet. Men om detta fortsätter för länge, kommer det att leda till pendling.

Lyckligtvis har SCALA1 en anti-pendlingsfunktion som du kan ställa in i GO Remote.

När du väl har aktiverat den här funktionen kommer starter och stopp enligt ett fast mönster att få pumpen att stanna helt och ikonen kommer att visas på driftspanelen.

Om anti-pendlingsfunktionen är inaktiverad, kommer du fortfarande att se systemlarms- indikeringen på manöverpanelen, men pumpen kommer inte att stanna.

Du kan ta reda på mer om systemlarmen i GO Remote. När du har hittat och åtgärdat källan till problemet, kan du återställa ett larm genom att helt enkelt trycka på knappen ”Återställ” på manöverpanelen, återställa via GO Remote, eller genom att aktivera den automatiska återställningsfunktion i GO Remote.

Det här var en kort introduktion till de tre larmen som visas på manöverpanelen för torrkörning eller vattenbrist, om den maximala driftstiden har överskridits, eller om det är en läcka i systemet.

Tack för att du tittade.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande