Förstå SCALA1-tryckstegringspumpen

Få en kort introduktion till SCALA1-tryckstegringspumpen och en förståelse för pumpens manöverpanel.

Om du letar efter en komplett tryckstegringspump, kan Grundfos SCALA1 vara svaret på dina frågor.

I den här modulen presenterar vi kort SCALA1 innan vi ger dig en grundligare genomgång av pumpens manöverpanel.

Vi sätter igång.

SCALA1 är en helt integrerad, självsugande tryckstegringspump byggd för bostadsapplikationer.

Den samlar alla komponenter hos en modern tryckstegringspump i en kompakt enhet.

Dessutom möjliggör dess Bluetooth- anslutning kommunikation med Grundfos GO Remote-appen, vilket ger ännu fler anpassnings- möjligheter och avancerade funktioner.

Du kan också lägga till en extern 24 V digital ingång som ett extra villkor för pumpdrift.

Detta betyder att du kan lägga till en nivåvippa i till exempel en taktank.

Eller om du använder pumpen för bevattning för hushållsbruk, kan du lägga till en fukt- detekteringsbrytare som säger åt pumpen att stanna om den erforderliga fuktnivån är uppfylld.

En extern ingång är helt enkelt ett sätt att ge dig mer kontroll.

Slutligen erbjuder SCALA1 dubbelpumpskonfiguration, vilket innebär att två SCALA1-pumpar kan vara anslutna för att arbeta tillsammans, antingen i drift-/standbyläge av säkerhetsskäl, eller i drift-/reservläge om du vill för att öka kapaciteten.

Nu när vi har täckt de grundläggande fördelarna med SCALA1, vänder vi uppmärksamheten till dess manöverpanel.

SCALA1 delar samma välbekanta utseende som sitt syskon, SCALA2, och erbjuder en intuitiv, manöverpanel som är enkel att använda.

Den viktigaste ikonen här är förmodligen Grundfos Eye, som visar pumpens driftstatus.

Fast grönt sken betyder att strömmen är på, men att motorn inte är igång, eftersom det inte finns något behov.

Roterande grönt sken betyder att strömmen är på och motorn är igång, eftersom en kran är öppen någonstans i installationen.

Gult betyder att pumpen har stoppats antingen med hjälp av en extern ingång eller kalenderfunktion, eller att dubbelpumpskommunikationen har avbrutits.

Slutligen betyder det röda larmet att motorn har stoppats. Pumpen stannar automatiskt, och skyddar båda sig själv och installationen mot skador som torrkörning.

Du kan läsa mer om dessa olika signaler och vad de betyder i GO Remote-appen eller i SCALA1-instruktionsbok och bruksanvisning.

När det gäller fysiska knappar, finns det bara tre:

stoppknappen som stoppar pumpen,

anslutningsknappen som används när en pump parkopplas med GO Remote-appen,

och återställningsknappen som används för att återställa larm.

De tre nedre LED-ikonerna på driftspanelen är de tre larmindikationerna för systemet.

Dessa larm indikerar om det är torrkörning eller vattenbrist,

om den maximala driftstiden har överskridits,

eller om det är en läcka i systemet.

Detta täcker vår grundläggande introduktion till SCALA1 och dess driftspanel.

Tack för att du tittade.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande