Förstå SCALA1-tryckstegringspumpens prestandalägesväljare

En närmare titt på prestandalägesväljaren på SCALA1, som används för att justera pumpens sugprestanda.

Grundfos SCALA1 är en allt-i-ett tryckstegringspump.

I den här modulen kommer vi att titta närmare på prestandalägesväljaren, som du använder för att justera pumpens sugprestanda.

Även om SCALA1 är en helt integrerad produkt som är färdig att användas, finns det fortfarande sätt att justera den för att göra den perfekt för vissa specifika tillämpningar.

Ett sätt att göra detta är att ta hjälp av prestandalägesväljaren som du hittar bakom pumpens kåpa.

Först har vi standard- positionen: självsugande. När den är inställd på denna position, är sugventilen helt öppen, och ger dig bästa möjliga prestanda. Detta är särskilt användbart om du använder SCALA1 för att suga vatten från till exempel brunnar.

Därefter kommer lufthanteringsläget. Om vattnet på inloppssidan av en installation är fyllt med luft, blir det allt svårare att lyfta vattnet. Det är då lufthanteringsläget blir praktiskt, eftersom det öppnar ytterligare en lufthanteringskanal.

Detta hjälper till att ta bort de skadliga luftbubblorna som annars skulle kunna påverka prestandan för andra pumpar. Att stänga ventilen en aning leder å andra sidan till en viss förlust av prestanda.

Slutligen har vi läget för positivt inlopp. I det här läget är självsugande i själva verket inaktiverat eftersom du stänger ventilen helt och pumpen inte längre kan suga vatten.

Detta är främst avsett för situationer där det finns en positiv inloppsanslutning till exempel om du är ansluten till kommunalt ledningsnät. Kom bara ihåg att följa de lokala lagarna och förordningarna.

En viktig fördel med positivt inloppsläge är att det tar bort detta ljud:

Detta är ljudet av ventilen som öppnas och stängs. Genom att köra pumpen i positivt inloppsläge, har husägaren möjlighet att få bort detta ljud om de tycker att det är alltför störande.

Detta avslutar vår grundläggande introduktion till val av prestandaläge för SCALA1.

Tack för att du tittade.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande