6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

6 - Grundfos TPE3 & TPE2

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Grundläggande

TPE3:s flödesbegränsningsfunktion FlowLimit eliminerar behovet av vad?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Ett traditionellt system för kylt vatten är ofta konstruerat med primära och sekundära kretsar, med konstant flöde i den primära kretsen. Vilken alternativ konstruktion rekommenderar Grundfos?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

TPE3 har unik trådlös kommunikation som gör att ett antal parallellt installerade pumpar kan anslutas direkt till varandra. Hur många pumpar kan installeras parallellt?

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Hur många externa tryckgivare behövs i ett rörsystem där tre TPE3 är installerade?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 6 - Grundfos TPE3 & TPE2

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 6 - Grundfos TPE3 & TPE2 testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: TPE3:s flödesbegränsningsfunktion FlowLimit eliminerar behovet av vad?
A: Strypventiler
Correct
Q: Vad är möjligt tack vare TPE3:s ΔT-reglering?
A: Pumpen regleras efter temperaturskillnaden mellan framledning och returledning
Correct
Q: Ett traditionellt system för kylt vatten är ofta konstruerat med primära och sekundära kretsar, med konstant flöde i den primära kretsen. Vilken alternativ konstruktion rekommenderar Grundfos?
A: Vi rekommenderar ett system med bara en primär krets och variabelt flöde
Correct
Q: TPE3 har unik trådlös kommunikation som gör att ett antal parallellt installerade pumpar kan anslutas direkt till varandra. Hur många pumpar kan installeras parallellt?
A: 4
Correct
Q: Hur många externa tryckgivare behövs i ett rörsystem där tre TPE3 är installerade?
A: 0
Correct
Q: TPE3:s integrerade värmeenergimätare säkerställer att:
A: Energiförbrukningen i HVAC-anläggningar övervakas mer effektivt