6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

6 - Grundfos TPE3 & TPE2

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Den här pumpen bör vara det föredragna alternativet i nästan alla fall

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Ett traditionellt system för kylt vatten är ofta konstruerat med primära och sekundära kretsar, med konstant flöde i den primära kretsen. Vilken alternativ konstruktion rekommenderar Grundfos?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 6 - Grundfos TPE3 & TPE2

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 6 - Grundfos TPE3 & TPE2 testa denna gång

Correct
Q: TPE3:s integrerade värmeenergimätare säkerställer att:
A: Energiförbrukningen i HVAC-anläggningar övervakas mer effektivt
Correct
Q: Den här pumpen bör vara det föredragna alternativet i nästan alla fall
A: TPE3
Correct
Q: Ett traditionellt system för kylt vatten är ofta konstruerat med primära och sekundära kretsar, med konstant flöde i den primära kretsen. Vilken alternativ konstruktion rekommenderar Grundfos?
A: Vi rekommenderar ett system med bara en primär krets och variabelt flöde
Correct
Q: Vad är möjligt tack vare TPE3:s ΔT-reglering?
A: Pumpen regleras efter temperaturskillnaden mellan framledning och returledning
Correct
Q: TPE2 har en funktion för överskriden gräns. Vad gör den?
A: Funktionen för överskriden gräns gör att pumpdriften kan influeras när till exempel en viss tryck- eller temperaturgräns överskrids.
Correct
Q: TPE2 har en avancerad funktion för börvärdesinfluens. Vad gör den?
A: Den avancerade funktionen för börvärdesinfluens gör att du kan definiera en parameter som ska styra hur pumpkapaciteten förändras