Hur distribuerad pumpning optimerar VVS-systemets installation

I den här modulen kommer vi att ge dig mer kunskap och bakgrund gällande installation, driftsättning samt integrering av ditt VVS-system till ett överordnat styrsystem (BMS). Du kommer att se hur en Grundfos distribuerad pumplösning gör denna process snabbare och enklare genom att göra justerings- och styrventiler överflödiga.

Visste du att i genomsnitt 30–40 % av energiförbrukningen i en kommersiell byggnad är kopplad till VVS-systemet?

Energieffektivare VVS-system i kommersiella byggnader kan minska driftkostnader, öka värdet på fastigheten och öka personalens komfort.

I den här modulen kommer vi att ge dig mer kunskap och bakgrund när det gäller: 

- Installation, driftsättning och integration av ditt VVS-system med överordnade styrsystem (BMS) och
- Hur du optimerar denna process och gör den snabbare och enklare.

Installation, driftsättning och integration av komponenter och/eller lösningar för ett BMS-system är det sista som sker innan ett VVS-system tas i drift och överlämnas till kunden. Det är dock ofta här misstag förekommer, god praxis försummas och viktiga procedurer genomförs inte.

Men låt oss först titta på en av de utmaningar som vi har identifierat som viktig för att hantera dessa problem – det vill säga hur man kan förbättra tidskrävande injusterings- och driftsättningsprocesser.

En av de bakomliggande orsakerna till denna utmaning är ofta det stora antalet och de många typerna av installerade injusteringsventiler, vilket innebär att injusterings- och driftsättningsprocessen ofta tar lång tid och ökar risken för att systemet inte är ordentligt injusterat – eller inte injusterat över huvud taget.

I slutändan kommer detta att resultera i dåligt inomhusklimat och komfort vilket kan leda till minskad kundtillfredsställelse.

Grundfos kan dock lösa dessa problem tack vare en banbrytande distribuerad pumpning som ersätter injusterings- och styrventiler, bypass-ventiler och sekundära pumpar.

Genom att använda distribuerade pumpar justeras systemet automatiskt av Grundfos-pumparna i systemet vid varje förbrukare, som t.ex. luftbehandlingsenheter eller ventilationsaggregat.

Primär pumpstyrning kan helt integreras i byggnadens överordnade styrsystem. Dessutom: detta tillvägagångssätt låter dig minska den nödvändiga prestandan för primära pumpar med upp till 50 %.

Vi har sett hur det distribuerade pumpkonceptet resulterar i betydande kapital- och driftbesparingar eftersom:

- injusterings- och styrventiler blir överflödiga den primära pumpens prestanda kan minskas till hälften
- systemet är självjusterande och behöver ingen tidskrävande installations- och driftsättningsprocess och därmed
- förbättras inomhusklimatet och kundens komfort. 

Det avslutar modulen om hur Grundfos distribuerade pumplösning optimerar VVS-system genom att göra driftsättningsprocessen överflödig.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår