Hur hydroniska VVS-system minskar energiförbrukningen

I den här modulen får du mer kunskap om hur hydroniska system för kylning och uppvärmning hjälper till att förbättra inomhusklimat, komfort och arbetseffektivitet. Du kommer att få se hur du kan öka energieffektiviteten med upp till 35 %.

Visste du att en fullskalig jämförelse av ett luftbaserat ventilationssystem, eller forcerat luftkylsystem, och ett hydroniskt, eller strålande kylsystem, visade att det hydroniska systemet var 35 % mer energieffektivt?

Installationskostnaderna för det hydroniska systemet visade sig också vara något lägre än för det luftbaserade systemet.

För ett av Indiens stora IT-bolag visade en undersökning att det är möjligt att minska energiförbrukningen och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö. Undersökningar visade att kontorspersonalen upplevde en tydligt förbättrad arbetsmiljö.

I den här modulen kommer vi ge dig mer kunskap om hur hydroniska system för kylning och värme  kan hjälpa dig att förbättra inomhusklimat, personlig komfort, arbetseffektivitet och energieffektivitet.

Vårt exempel visar hur standardkravet på ett bra inomhusklimat kan uppfyllas för att motverka hur ett luftbaserat ventilationssystem, eller forcerat luftsystem, ofta försämrar inomhusklimatet med missnöjd och mindre produktiv personal samt risk för betydande energislöseri på upp till 50 % för kylning eller uppvärmning av en byggnad.

Hydroniska system minskar avsevärt det stora luftbehov som ett luftbaserat ventilationssystem kräver, eftersom vatten och inte luft utnyttjas för transport och distribution av kyl- eller värmeenergi.

Resultatet är:

- förbättrat inomhusklimat,
- högre komfort och tillfredsställelse för användarna,
- samt förbättrad arbetseffektivitet.

Dessutom får du:

- Minskade kapitalkostnader eftersom hydroniska system har lägre byggkostnader
- Besparingar på 35 % för energikostnader på kort tid, och
- En snabbare avkastning på investering jämfört med luftbaserade system.

Kyl- och värmesystem bör alltid drivas på det mest effektiva sättet.

Grundfos pumpar, styr- och drivenheter möjliggör effektiv och tillförlitlig drift av hydroniska värme- och kylsystem tack vare intelligenta och uppkopplade produkter.

Grundfos produkter ger inte bara belastningsjusterade pumpprestanda, utan ser också till att pumpar och styrenheter kan fjärrövervakas och fjärrstyras via ditt eget överordnade styrsystem (BMS).

Det avslutar modulen om hydroniska system där vi har tittat på hur vattenbaserade hydroniska VVS-system med de mest effektiva pumparna, styr- och drivenheterna förbättrar inomhusklimatet, den personliga komforten, arbetseffektiviteten och ökar systemets energieffektivitet jämfört med luftbaserade ventilationssystem.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår