Hur prefabricerade VVS-system förbättrar byggnadens prestanda

I den här modulen ska vi titta på hur du undviker svårigheter när du utformar, väljer och dimensionerar VVS-komponenter, samt om du har underpresterande eller felaktiga specifikationer. Du kommer att se hur en Grundfos prefablösning kräver upp till 50 % mindre utrymme, vilket maximerar byggnadens uthyrningsbara yta.

Visste du att 76 % av nya byggprojekt hamnar på mer än 25 % över budget, och 60 % försenas med minst 10 %?

Detta var den nedslående slutsatsen när ett malaysiskt universitet beslutade sig för att identifiera omfattningen av förseningar och kostnader för byggprojekt. Faktum är att 92 % av alla nya bygg- projekt överskrider tidsplaner och budget. 

Tyvärr står byggbranschen globalt inför dåliga resultat som leder till förseningar och överskridna kostnader. Detta är faktorer som är grundläggande för att projekt ska lyckas.

I den här modulen ska vi titta på hur man undviker: 

- Svårigheter vid utformning, val och dimensionering av VVS-komponenter, och
- Bristfälliga eller felaktiga specifikationer.

En enkel designprocess för VVS-system är en viktig faktor för att säkerställa god funktionalitet för systemet när det väl tas i drift.

Men – konstruktörer som ansvarar för att framställa detaljerade scheman, ritningar och specifikationer kämpar ofta med tidsbrist.

Därför kan processen resultera i felaktigt anbudsmaterial eller konstruktioner som inte lever upp till kundens förväntningar.

Dessa problem är kända av alla som arbetar med planering, design, dimensionering och val av komponenter, samt anbud och kontraktering av VVS-projekt.

Men låt oss först diskutera en av de utmaningarna som vi har identifierat som viktiga för att hantera dessa problem: begränsat installationsutrymme.

Ofta installeras tekniska system i underdimensionerade teknikrum vilket ökar driftkostnader för service och underhåll och gör det svårt att utföra service på plats.

Å andra sidan – om för mycket utrymme används för teknisk utrustning, minskar detta byggnadens yteffektivitet. Yta som används för teknikrum minskar den uthyrbara ytan för fastighetsägaren.

Men – att uppfylla investerarnas höga förväntningar på byggnadens prestanda, liksom de tekniska kraven, kan lätt uppnås med prefabricerade VVS-lösningar.

Grundfos prefabricerade VVS-system optimerar ditt systems prestanda och förbättrar effektiviteten. Du får en teknisk fördel där du kan:

- Minska VVS-systemets utrymmesbehov för att säkerställa maximal lönsamhet för uthyrningsbar yta
- Öka VVS-systemets prestanda tack vare att Grundfos prefabricerade system är förmonterade, testade och i förväg driftsatta från fabrik
- Minska tid för att välja och dimensionera separata komponenter
- Minska komplexiteten med Grundfos som heltäckande tjänsteleverantör, och
- Säkerställa kvalitet och prestandabevis med fabrikstestade komponenter.

I själva verket anses prefabricering och moduluppbyggnad vara gröna byggnadsmetoder, och utnyttjandet av material är bättre vid fabrikstillverkning. 

Att använda en modullösning innebär att du kan optimera VVS-systemets prestanda för att förbättra byggnadens effektivitet, vilket resulterar i avsevärda besparingar med:

- Upp till 50 % mindre utrymme som krävs, vilket maximerar den uthyrningsbara ytan, och
- En minskning av materialspillet till bara 2 och 3 %, eftersom fabrikstillverkning av VVS-moduler är mycket effektivare än konstruktion på plats.

Det avslutar modulen om hur prefabricerade VVS-system kan förbättra byggnadens prestanda.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår