Om pumpar och de två vanligaste pumptyperna

Om pumpar och de två vanligaste pumptyperna

En kort generell introduktion till förträngningspumpar och centrifugalpumpar.