Grundfos-specifika BIM-erbjudanden

Få en överblick över Grundfos breda BIM-utbud och hur du hittar det i Grundfos Product Center på vår webbplats. 

Grundfos erbjuder förstklassiga BIM-objekt att använda i diverse projekt. BIM, Building Information Modeling, är en teknik som utvecklas snabbt och överför konventionell projektplanering från 2D-miljöer till 3D-miljöer. Sådana miljöer har kunskap om produktrelationer, vilket gör att projekteringen kan förmedlas på ett effektivare sätt genom hela projektet.

Grundfos erbjuder ett omfattande BIM-bibliotek av digitala modeller. De kan användas för att skapa anpassade ritningar med högre precision och system- intelligens än någonsin tidigare. Modellerna har utvecklats för att användas av intressenter i alla skeden i byggprojektet. Grundfos BIM överensstämmer med konstruktörens normala arbetsflöde och motsvarar urvalsprocessens logiska, hierarkiska natur.

Det kompletta paketet består av datamässigt små filer med fullständig produktinformation och funktionalitet. Modellerna integreras med byggnadssystem via rörledningssystem och elektriska anslutningspunkter för systemanalys. Hela modellbiblioteket baseras också på de senaste BIM-standarderna, vilket innebär att placeringsbeteende, utseende och inbäddade metadata matchar typiska konstruktionskrav.

För samtliga produkter från Grundfos, inklusive cirkulationspumpar, centrifugal- pumpar, tryckstegringssystem med mera, finns BIM-objekt som är enkelt åtkomliga via vår webbplats och Grundfos Product Center. Där finns en omfattande katalog av tillgängliga produktmodeller. Modellerna ingår i en typkatalog med en mängd konfigurationer. Dessa finns i ett urval av regionala standarder, och filerna kompletteras automatiskt med nödvändiga parametrar och all information som behövs.

Dessutom slipper konstruktören ägna tid och kraft åt att skapa egna stycklistor, eftersom våra scheman enkelt kan kopieras och klistras in i projekten. De fylls automatiskt på med komponentattribut och specificerar Grundfos pumpar i projektet. Grundfos innehållsguider är PDF-dokument som förklarar modellfunktioner, exempelvis placerings- och konfigurationsvariabler.

Det hjälper marknadsförare, säljare och projektledare att välja rätt BIM-fil utan att ha detaljerade kunskaper om pumpen. Konstruktörerna har enkel tillgång till Grundfos produktdata i både utvecklings- och byggskedet. Grundfos-specifika BIM-erbjudande ger möjlighet att redan tidigt i projektet bädda in Grundfos produkter i specifikationerna, tack vare avancerad byggnadsinformationsmodellering.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 10 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande