Så här förlänger du pumpens livslängd

Ta reda på vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att förlänga livslängden på pumpar och motorer.

När pumpen har installerats under marken vill du att den ska hålla så länge som möjligt eftersom reparationer är obekväma och mycket kostsamma.

Det finns ett antal saker att vara medveten om för att förhindra pumpfel och komplikationer i brunnen.

Det här avsnittet visar dig några av de vanligaste utmaningarna inom grundvattenapplikationer och erbjuder lösningar som säkerställer att dina pumpar fungerar så länge som möjligt.

Följande utmaningar representerar de vanligaste orsakerna till att pumpens livslängd reduceras:

• Strömförsörjningsutmaningar
• Otillräcklig motorkylning
• Sand
• Tryckslag
• Kavitation

Låt oss ta en titt på dem en i taget för att ta reda på hur problemen ska hanteras. 

Elbolaget ska tillhandahålla en stabil, enhetlig strömförsörjning. Det kan man dock inte alltid vara säker på. I många områden är strömförsörjningen fluktuerande, vilket kan orsaka ett antal risker, däribland överspänning, underspänning, fasasymmetri och fasförlust.

Det finns inget du kan göra för att undvika att fluktuationer i strömförsörjningen, men vad du kan göra är att installera ett motorskydd. Ett motorskydd bryter strömförsörjningen effektivt när någon av de situationer som beskrivs uppnår en kritisk nivå.

Överbelastning kan antingen orsakas av en förändring av pumpens driftpunkt eller på att pumpen är sliten och genererar mer friktion än när den var ny.

Ett motorskydd ska alltid vara installerat för att skydda mot potentiella skador orsakade av överlast. Det skyddar mot både mindre överlaster under längre perioder och plötsliga totalstopp som uppkommer direkt.

Nu är det dags att titta på hur otillräcklig kylning av motorn kan äventyra driftsäkerheten. Motorn är den känsligaste komponenten i ett pumpsystem och alltför höga temperaturer förstör den till slut.

Det är grundvattnet som kyler motorn under drift. För att säkerställa tillräcklig kylning krävs två saker:

• Grundvattnets temperatur får inte överstiga motorns nominella omgivningstemperatur
• Flödeshastigheten förbi motorn ska alltid vara minst 0,15 meter per sekund. Ju snabbare vattnet flödar desto effektivare kylning.

Om omgivningstemperaturen är högre än den temperatur som anges på motorn kan du antingen öka flödet förbi motorn eller nedgradera, dvs. stämpla ned motorn. Om det är omöjligt att få tillräckligt flöde förbi motorn är ett alternativ att installera en kylmantel som ökar vattenhastigheten till åtminstone de minimivärden som krävs. 

Precis som med dålig strömförsörjning och överbelastning det är ett klokt beslut att installera ett motorskydd för att säkerställa att motorn stoppas i händelse av alltför höga temperaturer. En för hög motortemperatur minskar motorns livslängd betydligt och förorsakar skador som till slut förstör motorn.     

Nästa problem är sanden. Sand är en oundviklig del av grundvattenapplikationer, men också en farlig del om pumpen inte är skyddad mot den. Om brunnen inte är korrekt utformad och utvecklad, så fungerar inte sandfiltret och sand kommer att fortsätta att komma in i brunnen och med tiden helt förstöra pumpen.

Tryckslag är en annan händelse som kan skada pumpen. Det inträffar när pumpen stannar för snabbt och den lagrade energin i det strömmande vattnet gör att vattnet fortsätter flöda och det bildas ett undertryck i ledningssystemet som får vattnet att rusa tillbaka. Tryckslag kan identifieras som ett högt ljud, som om någon hamrar på rören. Effekterna sliter på både pump, rör och ventiler och måste åtgärdas omedelbart.

Ett sätt att hantera problemet är att montera en mjukstart eller en frekvensomformare. En annan är att installera en trycktank på rörledningen för att absorbera energin i vattnet.   

Slutligen finns det kavitation, som är en vanlig följd av en minskad statisk vattennivå och hög vattentemperatur. Om vattennivån sjunker, sjunker inloppstrycket också och i kombination med ett högt flöde över pumpens driftpunkt kan det få vattnet att koka i pumpen. Snabb bildning och imploderande luftbubblor i kokande vatten kan vara förödande för pumpen om problemet inte åtgärdas direkt. 

Om du får kavitation kan en lösning vara att sänka ned pumpen djupare i brunnen för att återfå tillräckligt tryck eller att minska flödet.

Som du kan se finns det ganska många saker som kan få negativa effekter på pumpens livslängd – och det lönar sig att hålla ett öga på dem och agera proaktivt om du vill att dina pumpar ska hålla längre och kunna minska underhåll och reparationer.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår