Reglering av kapacitet i grundvattenapplikationer

Lär dig mer om de olika alternativen för kapacitetsreglering av överdimensionerade pumpar och deras för- och nackdelar.

Om pumpen är underdimensionerad och följaktligen inte kan leverera erforderligt flöde eller tryck finns det gränser för vad som kan göras för att öka dess kapacitet – ofta är den enda lösningen ett utbyte. Om pumpen är för stor finns det däremot flera saker som kan göras för att optimera kapaciteten både vad gäller flöde och tryck.

I det här avsnittet går vi igenom de olika alternativen för reglering av kapaciteten och för- och nackdelarna med varje lösning.

Låt oss börja med den mest effektiva lösningen: Varvtalsstyrning. Genom att installera en frekvensomformare i kombination med till exempel en trycksensor, kan pumpens varvtal justeras automatiskt utifrån behovet, och alltid ge optimalt tryck och flöde.

Eftersom pumpen aldrig körs med högre varvtal än vad som verkligen krävs – vilket den gör med konstant varvtal – är energibesparingarna relativt stora. Faktum är att en reducering av varvtalet med till exempel 10 % innebär en energibesparing på närmare 30 %, eftersom effekten minskar med varvtalet i kubik.

Förutom pålitlig kapacitet och energieffektiv drift, har en frekvensomformare också ett inbyggt pump- och motorskydd. Denna skyddar din installation från alla typer av elektriska överlaster, som för hög strömstyrka, över- och underspänning och fasasymmetri.

Pumpkapaciteten kan även regleras effektivt med hjälp av ventiler. En strypventil ökar friktionen i systemet vilket minskar flödet. 

När det gäller energiverkningsgrad är en strypventil inte en särskilt bra lösning. Det beror på att flödet regleras av ventilen, som minskar trycket efter ventilen – pumpen försätter pumpa med samma tryck och samma energiförbrukning men med minskat flöde.

Det kan jämföras med att köra bil med full gas hela tiden och samtidigt använda bromsarna för att minska hastigheten.

Ett annat sätt att reglera kapaciteten för en pump är att ändra pumphjulets diameter. Det gör man genom att minska pumphjulets diameter något för att få exakt det flöde och tryck som krävs.

Att ändra pumphjulet är en relativt dyr lösning, men minskar effektivt både flöde och tryck. Observera dock att när pumphjulet ändrats är det omöjligt att återgå till den ursprungliga diametern. Om man behöver högre tryck, måste pumpen eller åtminstone pumphjulet bytas ut helt.   

Som du har sett finns det olika valmöjligheter när det gäller att reglera kapaciteten:

• Varvtalsstyrning
• Strypning
• Ändring av pumphjulsdiameter

Var och en av dessa får jobbet gjort, men driftskostnaderna och energiverkningsgraden varierar. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår