AUTOADAPT på djupet

<
>

Val av reglerkurvor för cirkulationspumpar i en- och tvåfamiljshus

Av Carsten Skovmose Kallesøe, Niels Bidstrup, Manfred Bayer

Sammanfattning
Varvtalsreglerade cirkulationspumpar för värmesystem i en- och tvåfamiljshus har funnits på marknaden sedan
början av 1990-talet. Större delen av dessa cirkulationspumpar har inbyggda reglerkurvor, som anpassar varvtalet och därmed trycket till det faktiska flödet och värmebehovet. Cirkulationspumpar har normalt ett antal olika reglerkurvor för att hantera variationer i värmesystemet. Detta kan ge bättre komfort och lägre energiförbrukning. För att detta alternativ ska vara fördelaktigt måste rätt reglerkurva för cirkulationspumpen ställas in när pumpen har installerats. I de flesta fall är detta inte möjligt, eftersom det inte finns information om det aktuella värmesystemet. Det här dokumentet beskriver den nya reglermetoden AUTOADAPT, som automatiskt anpassar cirkulationspumpens inställning till det värmesystem den är installerad i. Cirkulationspumpar med AUTOADAPT mäter och analyserar värmesystemets egenskaper under drift och anpassar pumpens reglerkurva därefter. Resultat av tester i Tyskland har visat att i 75 % av fallen väljer AUTOADAPT en inställning som ger samma komfortnivå men lägre energiförbrukning.