Grundfos AUTOADAPT

63 - Grundfos AUTOADAPT

Den här modulen kommer att hjälpa dig att bättre förstå och utnyttja fördelarna med Grundfos teknik AUTOADAPT, så som den används i våra produkter, t ex cirkulationspumpen ALPHA2.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 7
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande
Kursen är en del av ett inlärningsspår
Kursen är en del av ett Inlärningsspår

Kursöversikt

00:01:53

Presentation av Grundfos AUTOADAPT

Den här korta videofilmen beskriver grunderna för Grundfos AUTOADAPT

Varför varvtalsreglerade cirkulationspumpar?

Det här avsnittet beskriver varför du bör välja en varvtalsreglerad cirkulationspump

00:02:13

Hur AUTOADAPT fungerar

Få en djupare förståelse för AUTOADAPT-tekniken och hur den fungerar

Grundfos AUTOADAPT algoritm

Tekniskt uttryckt är AUTOADAPT-algoritmen avsedd att mäta och analysera värmesystemet i drift och anpassa pumpkapaciteten till de aktuella uppvärmningsmönstren. Detta görs genom att placeringen av kurvan för proportionell tryckreglering optimeras i tre steg.

00:01:35

Installation och igångkörning

Det är enkelt att ställa in ett system med AUTOADAPT – se hur man gör.

AUTOADAPT testresultat

Nyfiken på vad testerna visar för AUTOADAPT?

AUTOADAPT på djupet

Val av reglerkurvor för cirkulationspumpar i en- och tvåfamiljshus.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig