Hur AUTOADAPT fungerar

Få en djupare förståelse för AUTOADAPT-tekniken och hur den fungerar

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 7
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande