6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

63 - Grundfos AUTOADAPT

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 2 av 6 Grundläggande

Vilka fördelar erbjuder INTE Grundfos varvtalsreglerade cirkulationspumpar med proportionell tryckreglering?

Fråga 3 av 6 Grundläggande

När lite eller ingen uppvärmning behövs säger AUTOADAPT till ALPHA2 att arbeta med min. varvtal ned till ...

Fråga 4 av 6 Grundläggande

ALPHA2 levereras med AUTOADAPT:

Fråga 5 av 6 Grundläggande

Vad använder AUTOADAPT för att utföra sin uppgift?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 63 - Grundfos AUTOADAPT

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 63 - Grundfos AUTOADAPT testa denna gång

Correct
Q: Varvtalsreglerade pumpar är som ...
A: En intelligent bil som stänger av motorn i stället för att stå på tomgång
Correct
Q: Vilka fördelar erbjuder INTE Grundfos varvtalsreglerade cirkulationspumpar med proportionell tryckreglering?
A: Renare radiatorer
Correct
Q: När lite eller ingen uppvärmning behövs säger AUTOADAPT till ALPHA2 att arbeta med min. varvtal ned till ...
A: 4 W
Correct
Q: ALPHA2 levereras med AUTOADAPT:
A: Aktiverat som standard
Correct
Q: Vad använder AUTOADAPT för att utföra sin uppgift?
A: En beprövad och testad algoritm
Correct
Q: Vilka två faktorer gör att värmebehovet varierar?
A: Mänsklig aktivitet och övriga värmekällor