Grundfos AUTOADAPT algoritm

<
>

Grundfos AUTOADAPT algoritm

Tekniskt uttryckt är AUTOADAPT-algoritmen avsedd att mäta och analysera värmesystemet i drift och anpassa
pumpkapaciteten till de aktuella uppvärmningsmönstren. Detta görs genom att placeringen av kurvan för
proportionell tryckreglering optimeras i tre steg.

Steg 1: Analys av systemet
"Systemanalysatorn" analyserar det värmesystem cirkulationspumpen ingår i. Utifrån denna analys fastställer
AUTOADAPT om cirkulationspumpens tryck är för högt, för lågt eller korrekt.

Steg 2: Val av pumpkurva
Därefter använder "Varvtalsväljaren" dessa data för att välja den optimala kurvan för proportionell tryckreglering
för cirkulationspumpen.


Steg 3: Proportionell tryckreglering
Slutligen regleras cirkulationspumpen enligt kurvan för proportionell tryckreglering med funktionen för
"Proportionell tryckreglering".