6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

11 - Grundfos fjärrenergi

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

Hur länge har fjärrenergi funnits?

Fråga 2 av 6 Medelsvår

Vilken temperatur kan vattenförsörjningen minskas till i vissa system?

Fråga 4 av 6 Medelsvår

Vad består den tredje generationens fjärrenergisystem till största delen av?

Fråga 5 av 6 Medelsvår

Hur mycket kan du spara på bränslekostnader genom att installera en rökgasekonomiserare?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 11 - Grundfos fjärrenergi

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 11 - Grundfos fjärrenergi testa denna gång

Correct
Q: Hur länge har fjärrenergi funnits?
A: Sedan 1892
Correct
Q: Vilken temperatur kan vattenförsörjningen minskas till i vissa system?
A: 50°
Correct
Q: Vilka av dessa egenskaper kännetecknar fjärrenergi?
A: Det är energieffektivt och kostnadseffektivt
Correct
Q: Vad består den tredje generationens fjärrenergisystem till största delen av?
A: Kraftvärmeverk
Correct
Q: Hur mycket kan du spara på bränslekostnader genom att installera en rökgasekonomiserare?
A: 15%
Correct
Q: Vad är den viktigaste egenskapen för ett fjärde generationens fjärrenergisystem?
A: Vattenförsörjning med låg temperatur