Grundfos experter talar om rening och återvinning av industriellt spillvatten

73 - Grundfos experter talar om rening och återvinning av industriellt spillvatten

Följ med våra två experter när de berättar om utmaningar vad gäller rening av industriellt spillvatten, och vikten av att återvinna vattnet inom industrin.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår

Kursöversikt

00:04:21

Varför ska man återvinna vattnet inom industrin?

Ta reda på varför det är viktigt att återvinna vatten för industriell användning.

00:03:59

Industriellt spillvatten, så som vi känner till det

Utforska industriellt spillvatten och lär dig om varför vattenkvalitet är viktigt och om olika reningsmetoder.

00:04:25

Vattenåtervinning: Från komponenter till system

Lär dig om olika utmaningar inom vattenrening och fördelarna med att fokusera på hela systemet istället för enstaka komponenter.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig