Industriellt spillvatten, så som vi känner till det

Utforska industriellt spillvatten och lär dig om varför vattenkvalitet är viktigt och om olika reningsmetoder.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår