Vattenåtervinning: Från komponenter till system

Lär dig om olika utmaningar inom vattenrening och fördelarna med att fokusera på hela systemet istället för enstaka komponenter.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår