Grundläggande introduktion till vattenbehandling

Få en grundläggande introduktion till industriell vattenbehandling och få en insikt i varför det är nödvändigt att rena vattnet.

I detta avsnitt får du en grundläggande introduktion till industriell vattenbehandling.  

Vatten för industriella ändamål används i en rad olika industriella processer såsom:

• Kylvatten i bearbetningsindustrin

• Processvatten inom livsmedels- och dryckesindustrin eller som

• Tvättvatten i halvledarindustrin

Men för att användas i processer med önskad effekt måste vattnet renas först. 

Vatten som används i industriella processer kan komma från en rad olika källor. Det kan vara grundvatten, ytvatten, havsvatten, kranvatten eller till och med spillvatten.

Beroende på källan, innehåller vattnet bakterier, lösliga ämnen, partiklar, kemikalier eller annat innehåll som måste tas bort eller på annat sätt behandlas innan vattnet på lämpligt sätt kan användas i industriella processer. 

Låt oss ta en titt på ett par typiska kundutmaningar:

”Mitt råvatten har ett högt järninnehåll. Mitt vatten måste oxideras innan det tillförs i processen”.

”Alla partiklar måste avlägsnas från mitt processvatten. Annars kommer de att täppa igen min utrustning”.

”Mitt vatten måste vara ultrarent för att kunna användas i mina halvledarprocesser”.

Dessa exempel har alla att göra med processvatten. Men det finns en annan typ av vatten i industrin som också kräver behandling: Spillvatten.

Industriellt spillvatten är använt processvatten och måste renas innan det antingen kan släppas ut i miljön eller återanvändas i processen. 

Låt oss mycket kortfattat beskriva hur vattenbehandling fungerar. 

Vattenbehandling handlar helt enkelt om att antingen ta bort eller lägga till innehåll. Denna process sker mellan intag och distribution. Att ta bort innehåll kan innebära filtrering av partiklar. Att lägga till innehåll kan vara dosering av desinficeringsmedel.

En typisk vattenbehandlingsprocess omfattar fem steg:
• Luftning
• Flockulering
• Borttagning av partiklar/ämnen
• Desinficering och
• Stabilisering

Beroende på råvattnets egenskaper kan processen dock variera. Ju mer föroreningar i vattnet eller ju högre vattenkvalitet som krävs, desto fler reningssteg behövs. 
 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår