Pumputvärdering/energianalys och belastningsprofiler

Ta reda på hur en Pump Audit, d.v.s. en pumputvärdering/energianalys kan hjälpa dig att konstruera ett optimalt system för temperaturreglering

De flesta industriella processer är direkt beroende av system för uppvärmning, kylning eller frysning. Många av dessa system är dock ineffektivt utformade, vilket resulterar i dyrt underhåll och stora energikostnader.

Ett av de viktigaste problemen är användningen av pumpar med konstant varvtal och reglerventiler, vilket inte tar variationer i belastning i beaktande. Det betyder att även när kylbehovet är lågt, till exempel under natten, går pumparna ändå med full kapacitet.

Det finns med andra ord en stor potential när det gäller att identifiera belastningsprofilen och konstruera ett system för temperaturreglering som anpassas till de specifika kraven. Låt oss ta en titt på några exempel från ett kylsystem för att visa vad vi menar:

Om belastningsprofilen för ett kylsystem visar ett relativt jämnt och stort flöde, ger en övergång från en oreglerad pump till en pump reglerad av differentialtryckssensorer en minskning av energiförbrukningen med nästan 12 %. Om man däremot växlar till ett temperatur- och behovsstyrt system kommer besparingarna att uppgå till 36 %.

Om belastningsprofilen å andra sidan visar ett flöde som är ganska lågt med få toppar under en dag, kommer ett differentialtryckreglerat system att minska energiförbrukningen med nästan 30 %. Men i det här fallet kommer ett temperaturreglerat system att sänka energikostnaderna med häpnadsväckande 72 %.

Sådana besparingar är ett övertygande argument för optimering, men bara ett fåtal företag känner till sina pumpars belastningsprofiler. I detta fall skulle en pumputvärdering/energianalys (Pump Audit) ge viktiga insikter i potentiella besparingar.

En Pump Audit är i grunden en kartläggning av systemets prestanda baserat på mätningar på plats av befintliga pumpar. Pumputvärderarna använder avancerad utrustning för mätning av differentialtryck och energiförbrukning, samt vätskans temperatur, densitet och viskositet.

Resultatet av en Pump Audit är en rapport med jämförelser mellan det befintliga pumpsystemet och ett rekommenderat alternativ

tillsammans med uppgifter om investeringskostnader och grafer som illustrerar återbetalningstiden för nya investeringar.

Att följa rekommendationerna från en Pump Audit erbjuder ekonomiska, operativa och miljömässiga fördelar.

Först och främst kommer du att kunna förbättra affärsresultatet genom att minska dina driftkostnader. Med en besparingspotential på över 70 % är återbetalningstiden för optimering av pumpsystem endast 1–5 år.

För det andra kommer du att få en fullständig och grundlig överblick över hela pumpsystemet. Därmed kan du hålla produktionen igång, undvika driftstopp och planera underhållsarbeten med stor noggrannhet.

Slutligen kommer du att kunna minska koldioxidutsläppen med i genomsnitt 30 %. Detta kommer att förbättra ditt företags gröna image och göra att du uppfyller även de strängaste energiföreskrifterna.

Sammanfattning:
Oreglerade system för temperaturreglering som inte tar hänsyn till belastningsprofilen har stor potential för optimering.
En Pump Audit ger dig en översikt över belastningsprofiler samt konkreta rekommendationer angående konstruktion.
Att följa rekommendationerna leder till energibesparingar, ökad driftsäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad