En introduktion till livscykelkostnader

Få en introduktion till dolda kostnader hos pumpsystem

LCC är en förkortning av det engelska ordet Life Cycle Cost, som betyder livscykelkostnad och är detsamma som den beräknade totala kostnaden för en pump eller ett pumpsystem under pumpens eller systemets hela livslängd.

Vi kommer gå igenom de viktigaste faktorerna vid en beräkning av livscykelkostnader

Varför är det bra att lära sig mer om livscykelkostnader? Jo, för att när vi investerar i ett nytt pumpsystem eller uppgraderar till en ny pump, tenderar vi att fokusera på den mest uppenbara kostnaden, nämligen den initiala kostnaden.

Men under en 20-årsperiod blir den initiala kostnaden bara en liten del av den totala kostnaden för pumpen. Den initiala kostnaden är bara toppen av isberget.

Dolt under ytan finns ett antal kostnader som är lika viktiga att ta hänsyn till.

Det är kostnader för installation och driftsättning, energikostnader, driftskostnader, underhållskostnader, stilleståndskostnader, miljökostnader och kostnader för avveckling och omhändertagande av avfall/skrotning.

Summerar vi alla sådana kostnader får vi reda på pumpsystemets totala kostnad under en viss tidsperiod.

De tre viktigaste faktorerna i en livscykelkostnadsberäkning för kommersiella byggnader – till exempel kontorsbyggnader, sjukhus och köpcentrum – är de initiala kostnaderna, det vill säga inköpskostnaden, underhållskostnaderna och systemets energikostnader.

Det innebär att en pump har mer än en prislapp.

Utöver prislappen för den initiala kostnaden, måste du ta hänsyn till underhållskostnaderna under hela systemets livslängd.

Och sist men inte minst måste du beakta den allra största kostnadsposten: energikostnaderna.

Så när du investerar i en ny pump, måste du se till att du har kontrollerat alla tre prislapparna.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 6 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår