Styrning och övervakning av pumpstationer

I det här avsnittet studerar vi ett antal Grundfos-produkter närmare för att öka din förståelse av hur övervakning kan förbättra din pumpstation.

I många industriella applikationer är övervakning en mycket värdefull funktion, för att kunna ta reda på vad som händer i systemet, i synnerhet om det är placerat under mark, vilket är fallet med pumpstationer.

I det här avsnittet presenteras Grundfos styr- och övervakningsprodukter. Vi förklarar hur de höjer värdet på ditt system och hjälper till att förhindra störande incidenter, som oplanerade driftstopp. Alla produkter är fullt integrerbara, vilket gör det enkelt att installera, driftsätta och underhålla pumpar och brunnar i en användarvänlig lösning med uppenbara fördelar. Här tittar vi närmare på produkterna och deras viktigaste funktioner.

Grundfos Dedicated Controls är ett intelligent styr- och övervakningssystem med alla funktioner som behövs för att driva och optimera en pumpstation. Start- och stoppnivåer för pumparna kan
överföras från antingen nivåvippor, en ultraljudssensor eller en tryckgivare. Systemet styr upp till sex pumpar och innefattar följande funktioner:

• Automatisk energioptimering med kontinuerlig anpassning av
pumpvarvtalet utifrån behov
• ”Anti-igensättning”, tack vare automatiska spolningssekvenser och omvänd rotation
• Enkel driftsättning, tack vare en inbyggd installationsguide
• Styrning av omrörare, för att minska slamsedimentering i botten av brunnen
• Integrering med de flesta SCADA-system.
Ovanstående funktioner bidrar till att optimera pumpstationen, vilket gör den mer energieffektiv och mer tillförlitlig.

Grundfos IO 113-givarmodul är särskilt utformad för spillvattenpumparna SL och SE, och har ett tydligt syfte: att förhindra skador på motorn. Modulen gör detta genom att oavbrutet övervaka fukten i motorn, lindningstemperaturen och vattenhalten i oljekammaren.

Om fukten, motortemperaturen, eller vattenhalten i oljekammaren
överskrider accepterad nivå, aktiverar givaren en varning. Det innebär att du kan utföra service innan ett potentiellt haveri inträffar, vilket resulterar i kortare stilleståndstid och, vilket kanske är lika viktigt,
sinnesfrid.

Och så har vi MP 204, Grundfos elektroniska motorskydd som skyddar motorn 24 timmar om dygnet, men som även kan användas för att övervaka energiförbrukningen. Enheten förhindrar skador på motorn
och pumpen genom att övervaka en rad parametrar, däribland:

• Över- och underlast
• Motortemperatur
• Över- och underspänning
• Effektförbrukning
• Isolationsmotstånd
• Spänning och ström
• Fasbortfall
• Fasföljd

Om MP 204 till exempel registrerar att effektfaktorn minskar, kan det bero på att pumpen har fastnat eller är igensatt. Eller på att pumphjulet är slitet och måste underhållas, för att förhindra driftstopp eller bräddning.

Sedan har vi Grundfos CUE-frekvensomformare. Den är utformad för att ge maximalt energieffektiv drift genom att automatiskt justera
pumpens varvtal utifrån behovet. Så här fungerar den: En pumpstations prestanda baseras vanligen på en daglig profil, med hög efterfrågan på morgonen och på kvällen. Med en frekvensomformare kan du styra avloppsflödet, och se till att inte slösa energi på grund av konstant högt varvtal när flödet är lågt under dagen.

CUE-frekvensomformaren är dessutom förprogrammerad. Det innebär att driftsättningstiden kan förkortas väsentligt eftersom du slipper programmera själv, som med en frekvensomformare av standardtyp.

Sedan har vi modulen IO 351 B. Den vidarebefordrar digitala och
analoga signaler mellan styrenheten och elsystemets övriga delar.

IO 351 B används för en eller två Grundfos-spillvattenpumpar med fast varvtal. Alternativt kan den styras med externa frekvensomformare, till exempel en Grundfos CUE-frekvensomformare.

Sedan har vi CU 362, som i stort sett är ”hjärnan” i Dedicated Controls-systemet. Den har en inbyggd guidefunktion, en tydlig grafisk display,
visning av tillgängliga data på plats, dynamiska knappar och mycket mer.


Dessutom har CU 362 ett antal inbyggda adaptiva funktioner, däribland:

• Energioptimering,
• Gruppering av pumpar
• Anti-igensättning
• och mycket mer...

CU 362 stöder också kommunikation med övervakningsutrustning eller andra externa enheter, via CIM-modulen (Communication Interface Module) och ett antal olika protokoll.

Vidare stöder den avancerad datakommunikation, både fast och trådlöst (GPRS och GSM), till BMS- och SCADA-system.

Slutligen kan vi erbjuda Grundfos Remote Management – ett internetbaserat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer, och ett kostnadseffektivt alternativ till SCADA-system. Systemet ger överblick över spillvattennätet, och möjlighet att realtidsövervaka och analysera på ett bekvämt sätt, vid datorn på kontoret.

Så om det finns många pumpstationer i din kommun, kan du spara både tid och pengar eftersom behovet av manuellt utförda visuella inspektioner elimineras.

För att sammanfatta: Grundfos styr- och övervakningsprodukter ger direkt tillgång till dina systemdata vilket innebär:

• Förbättrad energieffektivitet och driftsäkerhet
• Färre eller inga driftstopp
• Lägre driftsättnings- och driftkostnader
• Och dessutom sinnesro, eftersom du vet vad som pågår i pumpstationen, varje dag, dygnet runt.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 0 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande