8 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

59 - Tryckstegring

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 8 Grundläggande

1 Hur lång garanti är det på tryckstegringsenheten CM Booster med PM2?

Fråga 2 av 8 Grundläggande

2 CM-serien kan anslutas till ...

Fråga 5 av 8 Grundläggande

5 Hyr kyls motorn i Grundfos MQ?

Fråga 7 av 8 Grundläggande

7 Grundfos MQ är lämplig för pumpning av ...

Fråga 8 av 8 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 59 - Tryckstegring

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 59 - Tryckstegring testa denna gång

Correct
Q: Hur lång garanti är det på tryckstegringsenheten CM Booster med PM2?
A: 2 år
Correct
Q: CM-serien kan anslutas till ...
A: Båda alternativen ovan
Correct
Q: Grundfos CME Booster ger…
A: Båda alternativen ovan
Correct
Q: Grundfos CM Booster med PM1 är avsedd för ...
A: Vattenförsörjning i en- och tvåfamiljshus
Correct
Q: Hyr kyls motorn i Grundfos MQ?
A: Vatten
Correct
Q: Grundfos CM Booster kan anslutas ...
A: Till kommunal vattenledning eller övergångstank
Correct
Q: Grundfos MQ är lämplig för pumpning av ...
A: Dricksvatten och regnvatten
Correct
Q: Grundfos MQ är konstruerad för …
A: Applikationer till hem och trädgård, lättare kommersiella applikationer samt horisontell installation