Beräkning av den uppfordringshöjd som en pump måste ge

Lär dig beräkna pumpens uppfordringshöjd.

Låt oss börja med att diskutera de tryckparametrar som en bevattningspump måste övervinna för att pumpa ut vatten.

En bevattningspump måste övervinna fyra tryckelement. Dessa är:
• Det tryck som krävs för tappställen som t.ex. vattenspridare, strilmunstycken eller droppanordningar.
• Friktionsförluster i systemet, vilket innefattar rör, såll, ventiler, krökar, T-rör etc.
• Lyfthöjd
• Sughöjd

För en djupbrunnspump, såsom en dränkbar eller en vertikal turbin, måste även avsänkning av statisk vattennivå beaktas. Den statiska vattennivån avser djupet till vattnet när inget vatten pumpas från brunnen.

När pumpen börjar pumpa minskar vattennivån. Vattennivån fortsätter att sjunka tills jämvikt uppnås. Det är när friktionsförlusterna i akviferen och foderrörsilen i meter är lika med nivåsänkningen då pumpen går. Den dynamiska vattennivån definieras som djupet till vattnet när pumpen körs på dess kapacitet.

Vid beräkningen av total uppfordringshöjd för en dränkbar grundvattenpump är de två faktorer som skiljer sig från en torruppställd följande:
• Det finns ingen sughöjd. Utan istället finns en statisk vattennivå som kan jämföras med sughöjden för en torrinstallerad pump.
• Nivåsänkningen måste adderas till lyfthöjden.
De andra komponenterna i beräkningen är oförändrade.

Låt oss nu beräkna den uppfordringshöjd som en pump måste klara. Låt oss för detta anta att:
• Tappställena använder 0,5 bar eller 5 m uppfordringshöjd.
• Friktionsförlusterna i rör, krökar, ventiler och T-rör har beräknats till 2,5 bar eller 25 m uppfordringshöjd.
• Lyfthöjden är endast 20 m uppfordringshöjd.
• Den statiska vattennivån, vilken motsvarar sughöjden för en torruppställd pump, är 50 m.
• Nivåsänkningen i brunnen är 3 m.

Med dessa antaganden blir den totala uppfordringshöjden som krävs av pumpen 5+25+20+50+3 vilket blir 103 m. I avsnittet med rubriken ”Beräkning av pumpflöde” beräknas att flödet ska vara 212 m3/h, och vi valde pumptypen SP 215 för behovet.

Pumpkurvan visar att en fyrstegspump ger exakt det flöde och tryck som krävs. Pumpen är en dränkbar pump av typ SP215-4 med fyra steg eller pumphjul med en motor på 75 kW.

I det här exemplet är önskad driftspunkt precis på en av kurvorna. Låt oss anta att den uppfordringshöjd som krävs endast var 100 m. I detta fall finns det ingen kurva som matchar driftpunkten, vilken ligger mellan två kurvor. I en sådan situation är lösningen att välja en av de närmaste två kurvorna. Om den övre kurvan väljs, finns det lite mer reserv i pumpen och om den lägre väljs fortsätter pumpen att gå under en marginellt längre tid, eftersom den bara ger cirka 197 m3/h i stället för de 212 m3/h som krävs.

I båda fallen finns det ingen praktisk inverkan på prestanda eller verkningsgrad, vilket kan ses i verkningsgradskurvan.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande