Förstå pump- och systemkurvor

76 - Förstå pump- och systemkurvor

Lär dig grunderna om pumpkurvor, bland annat hur du läser dem, i den här korta ECADEMY-kursen.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:03:13

Vad är en pumpkurva?

Lär dig vad en pumpkurva är, vad den mäter och hur den kan användas.

00:04:26

Hur läser man en pumpkurva?

Få en grundläggande förståelse av hur man läser olika aspekter av en pumpkurva.

00:06:05

Läsa av belastningsprofilen i systemkurvan

Lär dig hur du tolkar belastningsprofiler för vanliga pumpapplikationer.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig