Vad är en pumpkurva?

Lär dig vad en pumpkurva är, vad den mäter och hur den kan användas.

Om du ska få ut det mesta av dina pumpar  är det viktigt att veta hur de presterar bäst.  

För att veta det  måste du vara bekant med pumpkurvor.  

I den här modulen  förklarar vi pumpkurvor  och tittar på hur de används.  

Vi sätter igång.  

Enkelt uttryckt  är pumpkurvan en grafisk vy över pumpens prestanda.  Den ger dig information om flera delar av pumpens prestanda,  så att du kan identifiera och välja rätt pump för dina behov.  

Pumpkurvor varierar från pump till pump,  och variationerna beror på många faktorer,  bland annat elektrisk effekt samt pumphjulets storlek och form.  

I sin enklaste form  visar pumpkurvor flödet (Q) och uppfordringshöjden (H).  

Flöde är i vilken hastighet vattnet måste flyttas i ett hydraulsystem,  medan uppfordringshöjden anger hur högt en pump kan höja vattnet.  Vi ska titta på några av de vanligaste typerna av pumpkurvor.  

Dessa inkluderar:  QH-kurvan,  ŋ-kurvan,  P2-kurvan  och NPSH-kurvan.  

QH-kurvan visar vilken uppfordringshöjd en pump kan ge vid ett visst flöde.  Den mäts normalt i meter.  

En av fördelarna med att mäta uppfordringshöjden i meter  är att QH-kurvan inte påverkas av densiteten hos den vätska som hanteras.  I en typisk QH-kurva för en centrifugalpump  ger lågt flöde en hög uppfordringshöjd,  och högt flöde ger låg höjd.  

ŋ-kurvan mäter i stället pumpens effektivitet.  

Effektivitet är förhållandet mellan den hydrauliska kraften som levereras  och elen som förbrukas. 

Effektiviteten påverkas av pumpens driftpunkt,  alltså ännu ett skäl att välja en pump som passar flödeskraven  för att se till att den alltid fungerar i det mest effektiva flödesområdet.  

Sedan har vi P2-kurvan.  

P2-kurvan mäter förhållandet mellan en pumps elförbrukning och flöde.  För de flesta centrifugalpumpar  ökar P2-värdet när flödet ökar.  Slutligen har vi NPSH-kurvan.  NPSH står för ”Net Positive Suction Head” och anger det lägsta pumpinloppstryck  som måste finnas på en pumps sugsida för att undvika kavitation.  

Kavitation är när små bubblor av ånga uppstår i pumpen  på grund av att trycket är för lågt.  Det kan orsaka skador på pumpen.  

NPSH-värdet mäts i meter och påverkas av flödet.  

När flödet ökar, ökar också NPSH-värdet.  

Det avslutar vår introduktion till pumpkurvor.  

Tack för att du tittade.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande