Läsa av belastningsprofilen i systemkurvan

Lär dig hur du tolkar belastningsprofiler för vanliga pumpapplikationer.

Att förstå belastningsprofilen i din applikation  är en viktig del vid val av pump.  

Men belastningsprofilen ingår inte i pumpkurvan,  utan i systemkurvan.  

Det är därför pumpar med konstant driftpunkt snart blir föråldrade.  

I den här modulen  tittar vi på hur elimineringen av mellantankar och reglerventiler,  och det ökade intresset för enheter med variabelt varvtal,  innebär att de flesta pumpapplikationer har varierande behov.  Vattenförbrukningsmönstret i ett system beror på applikationen.  

Till exempel i ett bostadshus  är det toppar av varm- och kallvattenförbrukning på morgonen  när alla tar en dusch,  och lågt behov under natten när alla sover.  

Ett annat exempel är vattenförbrukningsmönstret  i en kommersiell byggnads luftkonditioneringssystem  som påverkas av den termiska belastning inne i byggnaden.  

Den påverkas av andra faktorer  till exempel mängden människor vid en given tidpunkt,  klimatet,  byggnadsisolering,  byggnadsorientering mot solstrålning,  belysning i byggnaden och  val av utrustning och kylaggregat.  

Om vi tittar på ett zonbevattningssystem  ser vi att vattenförbrukningens mönster beror på:  typen av gröda,  typen av bevattningssystem,  nederbördsnivåer,  omgivningstemperatur och  avdunstning och luftfuktighet.  

Vårt sista exempel är en industriell produktionsanläggning,  där vattenförbrukningsmönstret kan vara helt oförutsägbart och påverkas av:  produktionsnivåer,  antal skift per dag och  specifika maskiners vattenbehov.  

Belastningsprofilen för dessa exempel kan fastställas  genom att uppskatta hur många timmar per dygn  systemet kräver ett visst vattenflöde.  

När vi har belastningsprofilen  kan vi gå till grundfos.com och välja vår pump.  

Om den här informationen inte är tillgänglig  kan dimensioneringsverktyget på grundfos.com ge  en icke-specifik belastningsprofil för många applikationer.  

Det viktigaste att tänka på vid valet av pump för variabelt flöde  är att flödet under toppar inte krävs under merparten av tiden  så det är mycket viktigt att välja pumpar  som ger den bästa effektiviteten vid lägre, mer frekventa flöden.  

Det här kan verka ologiskt,  eftersom vi ofta vill välja en pump med bäst effektivitet vid toppflödet.  

Då får vi en applikation som förbrukar mycket mer energi än vad som behövs.  

I följande exempel ska vi välja en pump för vattenförbrukning  i ett typiskt 13-våningshus med 146 lägenheter.  

En konsult övervakade förbrukningen i byggnaden  och kom fram till att under 95 % av tiden  var vattenförbrukningen mindre än 10 % av det avsedda flödet.  

Dimensioneringsverktyget på grundfos.com  ger ett optimalt urval som lämpar sig för applikationen.  

Börja med att klicka på ”Pumpfamilj”,  ”Hydro MPC”  och på ”Hydro MPC-E”.  Ange flöde och uppfordringshöjd och klicka på pilen.  Rulla ned till ”Beräkning av livscykelkostnad” och visa mer.  Välj ”Standardprofil”.  

Nu kan dimensioneringsverktyget  använda en icke-specifik belastningsprofil för tryckstegring.  

Det finns fler alternativ också.  

Vi kan till exempel välja ”Proportionellt tryck” utan minskning vid lågt flöde  för att simulera konstant differenstryck och ange räntan till 0,3 %.  Klicka på ”Starta dimensionering”.  

Välj det översta resultatet som har de lägsta livscykelkostnaderna.  Varje orange cirkel i pumpkurvan  motsvarar en driftpunkt i belastningsprofilen.  Ju större en orange cirkel är,  desto längre kommer pumpen att köras vid den driftpunkten.  

Den orangea linjen som går över de orangea cirklarna  är kontrollkurvan.  

Pumpval kan också göras med en anpassad belastningsprofil.  Det här är för avancerade användare.  

Starta en ny dimensionering,  välj ”Applikation”, ”Kommersiella byggnader”,  ”Tryckstegring – Kommersiella byggnader”.  Klicka på pilen.  Välj ”Tryckstegring från mellantank”  och ange värdena för ”Flöde”,  ”Geodetisk höjd”,  ”Friktionsförluster”,  ”Utloppstryck”.  Här använder vi inte friktionsförluster för att matcha vår belastningsprofil.  Rulla ner.  Visa ”Redigera belastningsprofil”,  välj ”Användarprofil”  och ”Direkt Q/H-värden”.  Observera att med det här alternativet  finns det en säkerhetsfaktor på 25 % för maximalt flöde.  Ange värdena för belastningsprofilen.  Visa ”Konfiguration” och välj  ”2 pumpar” utan reservpump.  Klicka på ”Starta dimensionering”.  

Du kan antingen välja den första produkten som har lägst livscykelkostnad  eller den produktfamilj du behöver.  

Här behöver vi en Hydro MPC-E  eftersom den ger lägre energiförbrukning.  

Belastningsprofilen är viktig för uppskattningar av energiförbrukningen  som kan användas för att jämföra pumpalternativ.  

Du är nu redo att använda dina nya kunskaper om belastningsprofiler  för att göra bättre pumpval.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande