6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

28 - Hur fungerar avsaltningssystem?

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 3 av 6 Avancerad

Hur mycket av den energi som behövs för att driva den omvända osmosen kan fås från en tryckväxlare?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 28 - Hur fungerar avsaltningssystem?

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 28 - Hur fungerar avsaltningssystem? testa denna gång

Correct
Q: Varför är strandbrunnar med dränkbara pumpar den optimala metoden för intag till mindre avsaltningsanläggningar?
A: Vattnet passerar genom sand som fungerar som ett naturligt filter och eliminerar behovet av förfiltrering i anläggningen.
Correct
Q: När man undersöker den faktiska installationen, vad är det första man bör göra?
A: Kontrollera egenskaperna för den pumpade vätskan samt driftförhållandena.
Correct
Q: Hur mycket av den energi som behövs för att driva den omvända osmosen kan fås från en tryckväxlare?
A: 60%
Correct
Q: Hur kan en tryckväxlare minska produktionskostnaderna?
A: Den överför trycket från den avskilda saltlösningen till intaget havsvatten med hjälp av en rotor, vilket minskar behovet av högtryckspumpar.
Correct
Q: Varför är det viktigt att spolproceduren är korrekt?
A: Spolning förhindrar förtida korrosion och ökar systemets tillförlitlighet.
Correct
Q: Varför måste det filtrerade vattnet behandlas ytterligare efter den omvända osmosprocessen?
A: För att säkerställa rätt pH-värde och att tillsätta viktiga mineraler som har filtrerats bort.