6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

28 - Hur fungerar avsaltningssystem?

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Avancerad

6 Hur mycket av den energi som behövs för att driva den omvända osmosen kan fås från en tryckväxlare?

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 28 - Hur fungerar avsaltningssystem?

Uppnådda märken:

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 28 - Hur fungerar avsaltningssystem? testa denna gång

Correct
01.
Q: Varför är det viktigt att spolproceduren är korrekt?
A: Spolning förhindrar förtida korrosion och ökar systemets tillförlitlighet.
Correct
02.
Q: Varför är exakta doseringspumpar avgörande i förbehandlingsprocessen?
A: De ser till att en exakt mängd kemikalier används, vilket ger lägsta möjliga produktionskostnader.
Correct
03.
Q: Varför måste det filtrerade vattnet behandlas ytterligare efter den omvända osmosprocessen?
A: För att säkerställa rätt pH-värde och att tillsätta viktiga mineraler som har filtrerats bort.
Correct
04.
Q: När man undersöker den faktiska installationen, vad är det första man bör göra?
A: Kontrollera egenskaperna för den pumpade vätskan samt driftförhållandena.
Correct
05.
Q: Varför är det viktigt att mäta råvatten, produktionsvatten och saltlösning när anläggningen startas första gången?
A: Genom att jämföra data med de värden som erhölls under konstruktionsfasen, är det möjligt att kalibrera och balansera systemet för att uppnå bästa möjliga resultat.
Correct
06.
Q: Hur mycket av den energi som behövs för att driva den omvända osmosen kan fås från en tryckväxlare?
A: 60%