6 frågor Avancerad

ECADEMY-test

28 - Hur fungerar avsaltningssystem?

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Avancerad

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 28 - Hur fungerar avsaltningssystem?

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 28 - Hur fungerar avsaltningssystem? testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Varför måste det filtrerade vattnet behandlas ytterligare efter den omvända osmosprocessen?
A: För att säkerställa rätt pH-värde och att tillsätta viktiga mineraler som har filtrerats bort.
Correct
Q: Varför är exakta doseringspumpar avgörande i förbehandlingsprocessen?
A: De ser till att en exakt mängd kemikalier används, vilket ger lägsta möjliga produktionskostnader.
Correct
Q: När man undersöker den faktiska installationen, vad är det första man bör göra?
A: Kontrollera egenskaperna för den pumpade vätskan samt driftförhållandena.
Correct
Q: Hur kan en tryckväxlare minska produktionskostnaderna?
A: Den överför trycket från den avskilda saltlösningen till intaget havsvatten med hjälp av en rotor, vilket minskar behovet av högtryckspumpar.
Correct
Q: Hur fungerar omvänd osmos i avsaltningssystem?
A: Högtryckspumpar trycker havsvatten genom ett membran för att skilja vattenmolekyler från mineraler, bakterier och andra föroreningar.
Correct
Q: Varför är det viktigt att spolproceduren är korrekt?
A: Spolning förhindrar förtida korrosion och ökar systemets tillförlitlighet.