En introduktion till vattentryckstegring i privatbostäder

Lär dig mer om de olika applikationerna för tryckstegring i bostadshus, och vad du ska tänka på när du väljer tryckstegringspump.

Bostäder kan ha många olika storlekar – från lägenheter på 50 m² till villor på mer än 400 m², från enplans- eller tvåplanshus till stora höghus, men samtliga med den gemensamma egenskapen att de är just bostäder eller snarare hem.

Oavsett typ eller storlek måste alla bostäder ha ett stabilt och tillräckligt högt vattentryck i ledningarna. I bostadshus kan tryckstegringspumpar användas för att pumpa vatten från flera olika källor.

Alla tryckstegringspumpar är dock inte likadana, och för att kunna välja rätt pump för uppgiften, är det viktigt att man förstår var applikationen ska användas - det kan vara att öka trycket från:

  • Vattenledningsnät
  • Grunda grävda brunnar
  • Vattenförvaringstankar

Det är framför allt den specifika applikationen som avgör vilken typ av pump som bör användas.

I den här ECADEMY-kursen beskriver vi några av de viktigaste egenskaperna du bör tänka på när du ska välja tryckstegringspump för olika ändamål. Tryckstegring i vattenledningsnät Trycket i vattenledningsnätet varierar beroende på förändringar i behov under dagen.

För att stabilisera vattentrycket i bostadshuset, kan en tryckstegringspump installeras för att öka och/eller utjämna trycket, om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning. Vill du lära dig hur du väljer rätt pump för tryckstegring från vattenledningsnät, se modulen om vattenledningsnät.

Grunda grävda brunnar För att pumpa vatten från en grund grävd brunn krävs en pump som klarar negativt inloppstryck och som dessutom kan installeras utomhus. Vill du lära dig att välja rätt pump för tryckstegring från en grund grävd brunn, se modulen om grunda grävda brunnar.

Vattenförvaringstankar Vattenförvaringstankar kan placeras ovan eller under mark, ha varierande vattennivåer och innehåller ofta skräp och föroreningar. Detta är några av de faktorer som du måste tänka på för att kunna välja rätt pump för tryckstegring från en vattenförvaringstank.

Vill du veta mer, se modulen om vattenförvaringstankar om du vill lära dig mer. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande